Lương hưu, trợ cấp hằng tháng tăng 6,92% từ ngày 1-7

  • 21/06/2018 08:19
  • 0 bình luận
  • Phạm Phương
  • In bài

ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH cho biết, từ ngày 1-7, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sẽ tăng thêm 6,92% đối với tám nhóm đối tượng.

Lương hưu sẽ tăng từ ngày 1-7-2018

Lương hưu sẽ tăng từ ngày 1-7-2018

Đây là nội dung của Nghị định 88/2018/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội vừa được ban hành.

Theo đó, 8 nhóm đối tượng được quy định cụ thể gồm:

Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức, người lao động, quân nhân, công an nhân dân (CAND) và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP , Nghị định 121/2003/NĐ-CP và Nghị định 09/1998/NĐ-CP đang hưởng lương hưu và trợ cấp hằng tháng.

Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg và Quyết định 38/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng.

CAND đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 53/2010/QĐ-TTg ngày 20-8-2010.

Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 6-5-2010; công nhân cao-su đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 130/CP ngày 20/6/1975 và Quyết định 111-HĐBT ngày 13-10-1981.

Quân nhân, CAND, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với Quân nhân, CAND đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg.

Kinh phí thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng được lấy từ ngân sách nhà nước và Quỹ BHXH tùy theo từng đối tượng cụ thể.

Tin cùng chuyên mục