Lương hưu, bảo hiểm xã hội sẽ đồng loạt được điều chỉnh khi lương cơ sở tăng

  • 10/12/2019 11:50
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Việc Quốc hội thông qua đề xuất tăng lương cơ sở từ 1.490.000 đồng lên 1.600.000 đồng sẽ tác động tới nhiều chính sách về lương hưu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo hướng có lợi cho người lao động.

Lương hưu, bảo hiểm xã hội sẽ đồng loạt được điều chỉnh khi lương cơ sở tăng ảnh 1

Lương hưu tối thiểu và một số chi phí bảo hiểm y tế sẽ được điều chỉnh theo mức lương cơ sở mới từ 1/7/2020

Tăng “trần” 20 tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Theo khoản 3 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH, nếu mức lương đóng bảo hiểm xã hội cao hơn 20 tháng lương cơ sở thì mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa bằng 20 tháng lương cơ sở.

Như vậy, sau ngày 1/7/2020, mức trần tối đa đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ là: 32.000.000 đồng (20 x 1.600.000 đồng = 32.000.000 đồng).

Tăng mức hưởng lương hưu thấp nhất

Theo Khoản 5 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, mức lương hưu hàng tháng thấp nhất của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu bằng mức lương cơ sở (trừ một số trường hợp quy định riêng).

Như vậy, từ 1/7/2020, khi mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng lên 1 mức lương hưu hàng tháng thấp nhất cũng sẽ được điều chỉnh tăng theo.

Tăng mức thanh toán 100% chi phí khi khám, chữa bệnh BHYT

Theo điểm d Khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh ở mức 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh nếu thấp hơn 15% mức lương cơ sở. 

Sau ngày 1/7/2020, mức hỗ trợ chi phí 100% như nêu trên khi mức chi phí khám thấp hơn 240.000 đồng (1.600.000 đồng x 15 % = 240.000 đồng).

Tăng mức đóng bảo hiểm y tế tối đa 

Theo Khoản 2, Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH, người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn có mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở, trong đó UBND xã đóng 3%; người lao động đóng 1,5%.

Như vậy, mức đóng bảo hiểm y tế trên của người lao động từ ngày 1/7/2020, sẽ là: 1,5 x 16.000.000 đồng = 24.000 đồng/tháng.

Tăng mức đóng BHYT của các thành viên theo hộ gia đình

Theo Điểm e khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình, như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ 2, thứ 3, thứ 4 đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Như vậy, từ ngày 1/7/2020, mức đóng của người thứ 1 tăng lên 72.000 đồng/tháng (4,5 x 1.600.000 đồng = 72.000 đồng). Đồng thời, mức đóng của những người còn lại cũng tăng theo.

Tin cùng chuyên mục