Lùi thời điểm ra sách giáo khoa mới tới năm học 2020-2021

  • 21/11/2017 19:49
  • 0 bình luận
  • Băng Tâm
  • In bài
ANTD.VN - Chiều 21-11, với 89,21% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh lộ trình thực hiện Nghị quyết số 88 ngày 28-11-2014, về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. 

Theo Nghị quyết, thời hạn áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo hình thức cuốn chiếu chậm nhất từ năm học 2020-2021 đối với cấp tiểu học, từ năm học 2021-2022 đối với cấp trung học cơ sở và từ năm học 2022-2023 đối với cấp trung học phổ thông.

Như vậy, Quốc hội tán thành phương án lùi thời gian áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới là 2 năm so với quy định trong Nghị quyết số 88, thay vì lùi 1 năm như phương án Chính phủ đề xuất. 

Thời hạn áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo hình thức cuốn chiếu chậm nhất từ năm học 2020-2021

Thời hạn áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo hình thức cuốn chiếu chậm nhất từ năm học 2020-2021

Trước đó trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết trước Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình cho biết có hai loại ý kiến về thời điểm bắt đầu triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

Sau khi phát phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội, kết quả có 412 đại biểu Quốc hội cho ý kiến, trong đó: Có 193 đại biểu (chiếm 46,84% số đại biểu trả lời và chiếm 39,31% tổng số đại biểu Quốc hội) đồng ý phương án 1 (lùi một năm) và 208 đại biểu (chiếm 50,49% số đại biểu trả lời và chiếm 42,36% tổng số đại biểu Quốc hội) tán thành phương án 2.

Sau khi cân nhắc, Quốc hội đưa ra phương án thời hạn bắt đầu áp dụng chậm nhất là từ năm học 2020-2021 đối với cấp tiểu học, từ năm học 2021-2022 đối với cấp trung học cơ sở và từ năm học 2022-2023 đối với cấp trung học phổ thông, để các đại biểu cân nhắc khi biểu quyết bấm nút thông qua.

Trở lại với nội dung vừa được biểu quyết thông qua, Nghị quyết giao cho Chính phủ chỉ đạo việc xây dựng chương trình, biên soạn sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, bảo đảm không tăng kinh phí; đồng thời, bố trí đủ nguồn lực, chuẩn bị đồng bộ các điều kiện về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cơ sở vật chất để triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Khi chuẩn bị đủ các điều kiện, Chính phủ báo cáo Quốc hội thời điểm áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo lộ trình quy định tại Nghị quyết này.

Nghị quyết của Quốc hội cũng giao các cơ quan liên quan giám sát việc triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới trong phạm vi trách nhiệm của mình; đồng thời giao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện giám sát, phản biện xã hội đối với việc triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

Tin cùng chuyên mục