Thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, giai đoạn 2016 - 2020” :

Lực lượng vũ trang Thủ đô là tham mưu, nòng cốt

  • 04/10/2020 09:51
  • 0 bình luận
  • Hoàng Quân
  • In bài
ANTD.VN -  Một trong những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình số 05; đó là xác định nhiệm vụ tăng cường quốc phòng – an ninh, bảo đảm TTATXH là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, liên tục của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, trong đó lực lượng vũ trang Thủ đô là tham mưu, nòng cốt.

Tham mưu, chỉ đạo sát hợp thực tiễn

Chương trình số 05 diễn ra thời điểm toàn Đảng, toàn dân nỗ lực để đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng vào cuộc sống, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bước đầu đạt những kết quả tích cực. Nhân dân ngày càng ủng hộ, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Thành phố. Nhiều việc mới, việc khó và phức tạp được triển khai theo tinh thần đổi mới và có tính đột phá cao, tạo được sự chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, được dư luận, cán bộ, đảng viên đồng thuận, đánh giá cao.

Ngay sau khi Chương trình 05 được ban hành, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chương trình đã xây dựng Kế hoạch thực hiện trong cả nhiệm kỳ, ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BCĐ.

Lực lượng vũ trang Thủ đô là tham mưu, nòng cốt ảnh 1

Lực lượng Công an chủ động, nòng cốt và hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị số 05

100% các tổ chức cơ sở Đảng thuộc các ban, sở, ngành Thành phố và các quận, huyện, thị ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình 05.

Trong từng giai đoạn cụ thể, BCĐ đều đưa ra các giải pháp phù hợp, sát hợp với thực tiễn, nhất là tham mưu cho Thành ủy chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên.

Điển hình như Đề án 08-ĐA/TU, ngày 09/8/2018 về “Phòng ngừa, ngăn chặn, giải quyết hoạt động tập trung đông người trái pháp luật, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới”; được xem là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt, là cơ sở chính trị quan trọng để huy động cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang Thành phố giải quyết hiệu quả hoạt động tập trung đông người, biểu tình trái pháp luật trên địa bàn Thủ đô.

Hay như việc triển khai Đề án vận động người nghiện đi cai nghiện tự nguyện nhằm giảm tình hình tội phạm do người nghiện gây ra và quản lý người nghiện sử dụng methadone; các biện pháp tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến sử dụng, kinh doanh “bóng cười”; các biện pháp huy động cả hệ thống chính trị trong công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Thành phố.

Kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực

Quá trình thực hiện Chương trình số 05, vai trò lãnh đạo toàn diện của các cấp uỷ đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp tiếp tục được nâng cao, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng và chính quyền đối với công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Lực lượng vũ trang Thủ đô là tham mưu, nòng cốt ảnh 2

Hai lực lượng Công an và Quân đội phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Việc triển khai Chương tình số 05 đã kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng – an ninh trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, những dự án lớn của Thủ đô.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, giáo dục được tập trung thực hiện, đạt được những kết quả tích cực, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và toàn dân về thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội địa bàn thành phố. Việc đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức mới, sáng tạo, nội dung phong phú, đa dạng đã giúp người dân đã có ý thức hơn, trách nhiệm hơn, cùng sát cánh, ủng hộ, giúp đỡ các lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

“Công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được thực hiện có hiệu quả”; đây cũng là điểm nhấn trong quá trình thực hiện Chương trình số 05. Hiện tại, 100% các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố có thủ tục hành chính giao dịch với tổ chức và công dân đã xây dựng và ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông chuẩn hóa theo quy trình ISO.

Kết quả nổi bật khác, đó là lực lượng vũ trang Thủ đô ngày càng được củng cố, kiện toàn, vững mạnh; giữ vai trò nòng cốt trong tổ chức, triển khai các nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Lực lượng vũ trang Thủ đô là tham mưu, nòng cốt ảnh 3

Sự sinh động trong các hình thức tuyên truyền, hướng dẫn đã giúp người dân luôn sát cánh cùng lực lượng chức năng

Lực lượng vũ trang Thủ đô những năm vừa qua luôn đi đầu, là nòng cốt trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, lực lượng vũ trang Thủ đô ngày càng được củng cố, kiện toàn, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế của Bộ chính trị, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới.

Thực hiện Nghị định số 01/NĐ-CP của Chính phủ và chủ trương của Bộ Công an về “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, Công an Hà Nội một mặt tinh gọn tổ chức bộ máy, mặt khác sắp xếp, bố trí lực lượng theo hướng tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở, gần dân, sát dân và từng bước chính quy hóa lực lượng Công an xã, thị trấn.

CATP đã chủ động thực hiện hiệu quả Đề án số 03 của Bộ Công an về bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã (tính đến ngày 30/6/2020, đã có 383/383 xã trên toàn Thành phố bố trí Công an chính quy đảm nhận nhiệm vụ theo đúng lộ trình).

Đáng chú ý, trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2020, là thời điểm mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cùng chung tay ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn cả nước nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ và sự quyết tâm, đồng lòng của cả chính quyền và người dân Thủ đô, dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố đã nhanh chóng được kiểm soát và ngăn chặn.

CATP Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô đã hiệp đồng chặt chẽ, bám sát sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Thành ủy, UBND Thành phố tổ chức thực hiện thành công các nhiệm vụ phòng, chống dịch, đồng thời, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, góp phần vào thành công chung trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố, thể hiện rõ vai trò của lực lượng vũ trang và góp phần thể hiện sự ưu việt, giá trị cốt lõi của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, phải kể đến kết quả mang tính toán diện khác. Đó là trong 5 năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tiếp tục được nâng cao, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng phù hợp, hiệu quả, nhất là những mô hình có tính đặc trưng của Hà Nội. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được gắn với các phong trào thi đua yêu nước, tạo hiệu ứng tích cực, có sức lan tỏa trong đời sống nhân dân. Các lực lượng nòng cốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại cơ sở thường xuyên được quan tâm xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động.

Theo Cơ quan Thường trực BCĐ thực hiện Chương trình số 05, giai đoạn 2016-2020, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình đã đem lại kết quả cụ thể, đó là:

- Nâng cao năng lực, khả năng sẵn sàng ứng phó với các tình huống đột xuất, bất ngờ

- Tiềm lực quốc phòng tiếp tục được tăng cường, xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ trong tình hình mới

- An ninh quốc gia trên địa bàn Thủ đô tiếp tục được giữ vững, ổn định, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của Thủ đô

- Trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô được bảo đảm

- Trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị có nhiều chuyển biến tích cực

- Công tác phòng, chống cháy, nổ, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ được tăng cường

Từ những đánh giá chung ấy, có thể rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, trong đó:

Phải xác định nhiệm vụ tăng cường quốc phòng – an ninh, bảo đảm TTATXH là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, liên tục của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, trong đó lực lượng vũ trang Thủ đô là tham mưu, nòng cốt.

Chủ động, sáng tạo trong đào tạo, quản lý cán bộ, sắp xếp, tổ chức bộ máy, bố trí lực lượng trên cơ sở xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ, thực tiễn cuộc đấu tranh bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH với những nét đặc thù của Thủ đô, phải coi xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô là nhiệm vụ then chốt hàng đầu.

Tin cùng chuyên mục