Lực lượng cứu nạn, cứu hộ sẵn sàng ứng phó các tình huống, sự cố

  • 27/09/2019 15:16
  • 0 bình luận
  • Ánh Nguyệt
  • In bài
ANTD.VN - Công an thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng Kế hoạch với nhiều nội dung quan trọng thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-BCA ngày 27/6/2019 của Bộ Công an về tăng cường công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới.

Quán triệt nghiêm túc chỉ thị số 07 của Bộ Công an và để thực hiện có hiệu quả công tác cứu nạn, cứu hộ trong tình hình hiện nay, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng Kế hoạch yêu cầu các lực lượng thực hiện nhiều nội dung quan trọng, trong đó mục tiêu hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản do các sự cố gây ra.

Theo đó, nhiệm vụ trước tiên là phổ biến, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ các nội dung về tăng cường công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác cứu nạn, cứu hộ tại địa bàn.

Cùng với đó là chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về cứu nạn, cứu hộ; nâng cao trách nhiệm vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và người dân trong công tác cứu nạn, cứu hộ.

Kế hoạch nêu rõ yêu cầu các đơn vị, Công an các quận, huyện phải chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo  nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác cứu nạn, cứu hộ; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, kiến thức về cứu nạn, cứu hộ, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân về tầm quan trọng, yêu cầu cấp thiết của công tác cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH- CATP Hà Nội diễn tập cứu nạn dưới nước

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH- CATP Hà Nội diễn tập cứu nạn dưới nước

Chủ động làm tốt công tác điều tra cơ bản, khảo sát đánh giá và dự báo nguy cơ có thể xảy ra sự cố, tai nạn gây thiệt hại về người và tài sản tại địa phương để có biện pháp phòng ngừa có hiệu quả; quan tâm xây dựng, nâng cao năng lực cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ. Đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, xây dựng và triển khai quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an với các cơ quan, tổ chức ở địa phương và các lực lượng khác tham gia trong công tác cứu nạn, cứu hộ.

Thường xuyên tổ chức diễn tập, thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật, tổ chức tuyển chọn, đạo tạo, huấn  luyện, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng chuyên trách và kiêm nhiệm trong Công an các đơn vị, địa phương, đồng thời phải nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào trong công tác cứu nạn, cứu hộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về cứu nạn, cứu hộ và phòng ngừa sự cố, tai nạn...

Tin cùng chuyên mục