Lực lượng Công an nhân dân trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt với nhiều thành tựu to lớn

  • 12/10/2020 13:02
  • 0 bình luận
  • Châu Anh - Minh Hà
  • In bài
ANTD.VN -  Sáng 12-10, tại phiên chính thức Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội... 

Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao

Báo cáo chính trị nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an Trung ương đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, đạt và vượt mục tiêu, yêu cầu đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương lần thứ VI.

Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo toàn diện các mặt công tác Công an. Lực lượng Công an nhân dân (CAND) tiếp tục trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các mặt công tác Công an.

Cụ thể, đã kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước đề ra và lãnh đạo thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, quan điểm bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, hóa giải kịp thời các thách thức, giảm thiểu tác động tiêu cực từ những biến động phức tạp của cục diện an ninh - chính trị thế giới, khu vực, xử lý có hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội mở rộng đối ngoại, nâng tầm vị thế đất nước.

Giữ vững thế chủ động chiến lược, góp phần ổn định chính trị, chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm vững chắc lợi ích, an ninh quốc gia; trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực, kiềm chế gia tăng tội phạm, tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự năm sau cao hơn năm trước, góp phần xây dựng xã hội từng bước trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn.

ĐạiLực lượng Công an nhân dân trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt với nhiều thành tựu to lớn ảnh 1
Đảng bộ Công an Trung ương đã vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Đại hội

Chủ động, gương mẫu, khẩn trương, quyết liệt, đi đầu trong việc sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18/ Hội nghị Trung ương 6 - khóa XII và Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị.

Thượng tướng Lê Quý Vương khẳng định, đạt được những thành tựu to lớn như trên, trước hết là do sự quan tâm lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, có hiệu quả của Quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành, địa phương và sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân... Đảng ủy Công an Trung ương đã nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, chủ động kiểm soát tình hình, điều hành, tổ chức thực hiện tập trung vào công tác trọng tâm, địa bàn chiến lược, lĩnh vực trọng điểm; cán bộ, Đảng viên trong toàn lực lượng vững vàng, thể hiện rõ bản lĩnh và nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn để làm việc với năng suất và chất lượng cao nhất.

Lực lượng Công an nhân dân trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt với nhiều thành tựu to lớn ảnh 2

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đọc tóm tắt báo cáo chính trị trình Đại hội

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đồng chí Thủ tướng Chính phủ tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã thường xuyên có những đóng góp quan trọng vào các quyết định của Đảng ủy Công an Trung ương; sâu sát chỉ đạo, kiểm tra, định hướng thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an và luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Những điểm nhấn nổi bật

Cũng theo Thượng tướng Lê Quý Vương, trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, toàn lực lượng CAND đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. Theo đó đã thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu với Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng; phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ, tăng cường hướng dẫn cấp ủy các ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận và chủ trương của Đảng về bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND. Phối hợp chặt chẽ với tỉnh ủy, thành ủy trong quán triệt, triển khai chủ trương của Bộ Chính trị về xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy.

Lực lượng Công an nhân dân trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt với nhiều thành tựu to lớn ảnh 3

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã điều hành phần thảo luận góp ý vào các văn kiện của Đảng ủy Công an Trung ương; dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết...

Tiếp tục giữ vững an ninh Quốc gia, không để xảy ra bị động, bất ngờ, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước như Đại hội Đảng bộ các cấp, Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2...

Đảng ủy Công an Trung ương đã quán triệt thực hiện “mục tiêu kép” trong phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa quyết liệt phòng dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa quyết tâm duy trì, phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống của nhân dân.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, CAND đã có nhiều giải pháp chủ động phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội. Các mục tiêu, yêu cầu, chỉ tiêu về phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, điều tra, xử lý các loại tội phạm đều đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Chủ động nhận diện và giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề phức tạp nổi lên (tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm mạng...);

Lực lượng Công an nhân dân trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt với nhiều thành tựu to lớn ảnh 4

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tích cực phòng ngừa, kịp thời phát hiện, điều tra, khám phá nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bất động sản, quản lý đất đai, xăng dầu, khoáng sản, xây dựng; thu hồi cho Nhà nước hàng chục nghìn tỷ đồng. Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo, được coi là “điểm sáng” trong công tác phòng chống tham nhũng.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội theo hướng phục vụ tốt hơn yêu cầu chính đáng của nhân dân, đồng thời phát huy hiệu quả trong phát hiện, xử lý tội phạm, nhất là quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Thực hiện quyết liệt, có hiệu quả nhiều giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần làm giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông giảm cả về số vụ, số người chết và bị thương...

Công tác xây dựng lực lượng, trong đó nổi bật là công tác tổ chức, cán bộ đã có nhiều giải pháp mang tính “đột phá”. Bộ Công an đã gương mẫu đi đầu trong sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã; ban hành, triển khai đồng bộ khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ theo 4 cấp Công an.

Hệ thống các quy định của pháp luật, các quy định về quy chế làm việc, quy trình công tác được bổ sung hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, hoàn thiện hơn cho các mặt công tác của lực lượng CAND.

Đặc biệt, đã đề xuất Quốc hội thông qua và ban hành các Luật An ninh mạng, Luật CAND, Luật Cảnh vệ, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (sửa đổi, bổ sung một số điều), Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi)...

Lực lượng Công an nhân dân trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt với nhiều thành tựu to lớn ảnh 5

Các tổ chức đoàn thể chúc mừng Đại hội Đại biểu lần thứ VII Đảng bộ Công an Trung ương

Công tác xây dựng Đảng bộ về chính trị, tư tưởng, đạo đức được triển khai thực hiện quyết liệt và hiệu quả hơn. Đảng bộ CATƯ luôn gương mẫu đi đầu trong việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, Phong trào CAND học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Đã xuất hiện nhiều gương Người tốt, việc tốt, tấm gương dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh nhiều trường hợp cán bộ, chiến sĩ sai phạm, vi phạm...

Đại hội cũng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó đặt ra mục tiêu yêu cầu chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trường, giải pháp, cơ chế, chính sách, pháp luật phù hợp để bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, chủ quyền và an ninh của đất nước; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính. Kiềm chế gia tăng và giảm tội phạm; chấp hành nghiệm pháp luật, không để bỏ lọt tội phạm, không để oan, sai; nâng cao tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm năm sau cao hơn năm trước.

Xây dựng, củng cố và nâng cao tiềm lực, sức mạnh về mọi mặt của lực lượng CAND, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Không ngừng hoàn thiện pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác; củng cố, phát huy hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy CAND.

Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của các tổ chức Đảng trong CAND, xây dựng Đảng ủy Công an Trung ương thực sự trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, tổ chức, cán bộ.

Tại Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATƯ, Thứ trưởng Bộ Công an đã điều hành phần thảo luận góp ý vào các văn kiện của Đảng ủy CATƯ; dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết...

Tin cùng chuyên mục