Lực lượng Công an nhân dân gương mẫu đi đầu

  • 06/04/2012 09:08
  • 0 bình luận
  • Trung Hiếu
  • In bài
ANTĐ - “Lực lượng Công an nhân dân gương mẫu đi đầu trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4” - Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định tại Hội nghị Quán triệt thực hiện Điều lệ Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI  “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cho đội ngũ cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt các đơn vị trực thuộc tổng cục, các học viện, trường CAND do Đảng ủy Tổng cục XDLL Công an nhân dân tổ chức hôm qua 5-4.

Nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của Nghị quyết Trung ương 4 đã lựa chọn đúng vấn đề, đánh giá đúng thực trạng và đề ra đúng các giải pháp để tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của cán bộ và nhân dân, phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ, vấn đề mấu chốt hiện nay là khâu tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết vào cuộc sống và chỉ đạo Đảng bộ Tổng cục XDLL CAND phải gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND, thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Tổng cục XDLL CAND.

Lực lượng Công an nhân dân gương mẫu đi đầu ảnh 1

Tổng cục XDLL CAND cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, cấp ủy Đảng các cấp trong CAND chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 với tinh thần kiên quyết, kiên trì, thực sự dân chủ; nhận xét, đánh giá, kết luận, xem xét, xử lý tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm phải thận trọng, khách quan, công minh, chính xác, thấu tình, đạt lý, tránh làm lướt hoặc hình thức; tăng cường chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình Công an nhân dân tập trung tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là tập trung tuyên truyền việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và phong trào “Học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công an các đơn vị, địa phương, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2012 và các năm tới.

Tin cùng chuyên mục