Xe+

Lực lượng Cảnh sát giao thông được hóa trang khi tuần tra kiểm soát giao thông, giám sát tốc độ

  • 15/07/2020 10:35
  • 0 bình luận
  • Huệ Linh
  • In bài
ANTD.VN - Gọi điện thoại đến "Đường dây nóng" Báo ANTĐ, nhiều bạn đọc đặt câu hỏi: “CSGT có được hóa trang (không mặc quân phục) khi tuần tra, kiểm soát giao thông, giám sát tốc độ? Lực lượng này có tiếp nhận xử lý thông tin về TTATGT qua mạng xã hội"?

CSGT có quyền hóa trang

Theo Thông tư 01/2016/TT- BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của CSGT, các trường hợp CSGT tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hoá trang bao gồm:

Hóa trang sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Đấu tranh phòng, chống tội phạm; khi tình hình an ninh, trật tự hoặc trật tự, an toàn giao thông phức tạp.

Về điều kiện tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang, phải có kế hoạch tuần tra, kiểm soát được người có thẩm quyền quy định. Nội dung kế hoạch phải nêu rõ phương pháp thực hiện, lực lượng, phương thức liên lạc, thời gian, địa bàn tuần tra, kiểm soát; phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để tuần tra, kiểm soát;

Bên cạnh đó, tổ tuần tra, kiểm soát phải bố trí một bộ phận cán bộ trong Tổ để hóa trang (mặc thường phục) thực hiện nhiệm vụ giám sát tình hình TTGT, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật…

Như vậy, theo quy định hiện hành, khi làm nhiệm vụ thì CSGT có quyền hóa trang nhưng phải đảm bảo các quy định về thẩm quyền quyết định và điều kiện tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang.

CSGT có quyền hóa trang thực thi nhiệm vụ trong một số trường hợp (ảnh minh họa)

CSGT có quyền hóa trang thực thi nhiệm vụ trong một số trường hợp (ảnh minh họa)

Còn theo Thông tư 65/2020/TT-BCA có hiệu lực thi hành từ 5/8, trường hợp kiểm soát thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được bố trí một bộ phận CSGT mặc thường phục để vận hành, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, giám sát tình hình trật tự, an toàn giao thông, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và hành vi vi phạm pháp luật khác. Khi phát hiện vi phạm phải thông báo ngay cho bộ phận tuần tra, kiểm soát công khai để tiến hành kiểm soát, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Trưởng phòng CSGT, Trưởng Công an cấp huyện trở lên quyết định việc mặc trang phục Cảnh sát hoặc thường phục khi sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và phải ghi rõ trong kế hoạch tuần tra, kiểm soát.

Tiếp nhận, xử lý thông tin qua mạng xã hội

Cũng theo Thông tư 65/2020/TT-BCA, thông tin, hình ảnh được CSGT tiếp nhận từ các nguồn: Ghi thu được bằng thiết bị kỹ thuật của tổ chức, cá nhân (không phải phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ); Đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.

Thông tin, hình ảnh làm căn cứ xác minh, phát hiện hành vi vi phạm hành chính phải phản ánh khách quan, rõ về thời gian, địa điểm, đối tượng, hành vi vi phạm và còn thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Tổ chức, cá nhân khi ghi nhận được thông tin, hình ảnh có thể cung cấp cho đơn vị CSGT nơi xảy ra vụ việc thông qua thư điện tử, đường bưu điện hoặc đến trực tiếp. Tổ chức, cá nhân phải có tên, họ tên, địa chỉ rõ ràng và chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin, hình ảnh đã cung cấp.

Khi tiếp nhận thông tin, hình ảnh, cán bộ CSGT phải xem xét, phân loại, nếu bảo đảm điều kiện quy định thì ghi chép vào sổ và báo cáo thủ trưởng đơn vị có thẩm quyền.

Trường hợp thông tin, hình ảnh phản ánh hành vi vi phạm TTATGT đường bộ đang diễn ra trên tuyến, địa bàn phụ trách thì tổ chức lực lượng dừng phương tiện giao thông, kiểm soát, phát hiện vi phạm, xử lý theo quy định. Nếu không dừng được phương tiện giao thông để kiểm soát hoặc hành vi vi phạm được phản ánh đã kết thúc thì tiến hành xác minh, xử lý theo quy định.

Trường hợp không thuộc tuyến, địa bàn phụ trách của đơn vị thì thông báo cho đơn vị CSGT có thẩm quyền thực hiện biện pháp xác minh, xử lý.

Tin cùng chuyên mục