Luật đất đai (sửa đổi) sẽ được thông qua vào năm 2013

  • 12/06/2012 22:55
  • 0 bình luận
  • T.Hà
  • In bài
ANTĐ - Ngày 12-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, và điều chỉnh trong chương trình năm 2012.

Trước khi biểu quyết, các đại biểu đã nghe báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII.

Theo Nghị quyết, Quốc hội quyết định điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 như sau: Chuyển dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế từ Chương trình thông qua tại kỳ họp thứ 3 sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 và thông qua tại kỳ họp thứ 4; Bổ sung dự án Luật biển Việt Nam vào Chương trình thông qua tại kỳ họp thứ 3; Bổ sung dự án Luật việc làm, dự án Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi) vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4; Bổ sung dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) vào Chương trình thông qua tại kỳ họp thứ 4; Rút dự án Luật đô thị, Luật quy hoạch, Luật thư viện ra khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012; Bổ sung dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012.

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 cũng đã chính thức được thông qua với 32 dự án luật, 04 dự án pháp lệnh; chương trình dự bị có 18 dự án luật. 
Luật đất đai (sửa đổi) sẽ được thông qua vào năm 2013 ảnh 1
Sửa luật Đất đai là yêu cầu cấp thiết của đời sống xã hội

Một số dự án Luật được nhiều đại biểu và người dân quan tâm cũng có tên trong chương trình năm 2013 như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm xã hội, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình, Luật phá sản (sửa đổi); Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp... 

Là một trong số dự án Luật "nóng", Luật đất đai (sửa đổi), dự kiến được thông qua tại kỳ họp thứ 5 (đầu năm 2013). 

Một số dự án Luật khác cũng được dự kiến thông qua trong năm 2013 như: Luật hộ tịch, Luật đầu tư công, mua sắm công, Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, Luật việc làm, Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi), Luật giáo dục quốc phòng - an ninh, Luật tiếp công dân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy...

Tin cùng chuyên mục