Lựa chọn loại hình công ty phải căn cứ vào đâu?

  • 06/08/2008 11:55
  • 0 bình luận
  • Anh Đức (Phố Huế, Hà Nội)
(ANTĐ) - Tôi có dự kiến thành lập một công ty, song chưa biết lựa chọn loại hình nào cho phù hợp và các thủ tục thành lập, nhờ Báo ANTĐ cho ý kiến giúp.

Tư vấn pháp luật:

Lựa chọn loại hình công ty phải căn cứ vào đâu?

(ANTĐ) - Tôi có dự kiến thành lập một công ty, song chưa biết lựa chọn loại hình nào cho phù hợp và các thủ tục thành lập, nhờ Báo ANTĐ cho ý kiến giúp.

Anh Đức (Phố Huế, Hà Nội)

Trả lời: -  Loại hình công ty hiện nay gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và ngoài ra còn có doanh nghiệp tư nhân (được gọi chung là doanh nghiệp).

-  Việc lựa chọn loại hình công ty phải căn cứ vào:

a. Điều kiện về chủ thể: mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam (trừ một số đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp như: Cán bộ, công chức, cán bộ lãnh đạo quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp Nhà nước, người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù hoặc bị tước quyền hành nghề...).

b. Điều kiện về ngành nghề kinh doanh: Doanh nghiệp được quyền tự do lựa chọn ngành nghề kinh doanh (trừ những ngành nghề bị pháp luật cấm kinh doanh do gây phương hại đến quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội... như buôn bán vũ khí, đạn dược, quân trang, quân dụng và các phương tiện kỹ thuật chuyên dùng của lực lượng vũ trang, ma túy, hóa chất độc hại, mê tín dị đoan, các loại pháo, thuốc lá điếu sản xuất ở nước ngoài...).

c. Điều kiện về vốn kinh doanh: Phải có vốn đầu tư ban đầu không thấp hơn vốn pháp định.

d. Thủ tục đăng ký kinh doanh: Thực hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, hồ sơ gồm:

-   Đơn đăng ký kinh doanh

-   Điều lệ doanh nghiệp

-  Danh sách thành viên

Các mẫu văn bản trên có trong bộ hồ sơ bán tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Công ty Luật

Minh Đức Minh

Tin cùng chuyên mục