• Từ 15-2: Nhận hối lộ tình dục là hành vi tham nhũng

    Từ 15-2: Nhận hối lộ tình dục là hành vi tham nhũng

    ANTD.VN - Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán - TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLHS 2015 trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ trong đó nêu rõ nhận hối lộ tình dục là hành vi tham nhũng.