Lộ trình thay đổi chương trình giáo dục và sách giáo khoa mới

  • 02/11/2017 15:26
  • 0 bình luận
  • Băng Tâm
  • In bài
ANTD.VN - So với lộ trình nêu tại Nghị quyết 88 của Quốc hội, việc bắt đầu áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới ở cấp Tiểu học chậm 1 năm, ở cấp Trung học cơ sở chậm 2 năm và ở cấp Trung học phổ thông chậm 3 năm.

Chiều 2-11, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trình bày Tờ trình về việc lùi thời điểm triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới tại Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 88) về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Theo báo cáo, Nghị quyết yêu cầu từ năm học 2018-2019 bắt đầu triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới theo hình thức "cuốn chiếu" đối với mỗi cấp Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. Đến nay, việc thực hiện Nghị quyết tuy đạt được một số kết quả nhưng còn nhiều hạn chế, bất cập. 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Phùng Xuân Nhạ

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Phùng Xuân Nhạ

“Để đảm bảo chất lượng, hiệu quả xây dựng và áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đồng thời tạo sự đồng thuận, yên tâm của xã hội cần điều chỉnh lộ trình triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới”, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho hay.

Về nội dung điều chỉnh, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho phép triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới theo hình thức "cuốn chiếu" đối với cấp Tiểu học từ năm học 2019 -2020, đối với cấp Trung học cơ sở từ năm học 2020 - 2021 và đối với cấp Trung học phổ thông từ năm học 2021 - 2022. 

Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, phương án mới sẽ có thêm thời gian dành cho việc biên soạn, thẩm định, thực nghiệm các chương trình môn học, hoạt động giáo dục; biên soạn, thẩm định, thực nghiệm sách giáo khoa mới; bồi dưỡng, tập huấn giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; đào tạo giáo viên dạy các môn học mới, chưa có trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành…

Ngoài ra, phương án mới sẽ có nhiều thời gian hơn để địa phương rà soát, sắp xếp, điều chỉnh và hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp học; ưu tiên ngân sách địa phương và tăng cường huy động nguồn lực xã hội đầu tư bổ sung cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục phổ thông bảo đảm đồng bộ, đồng tốc với lộ trình triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới.

Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, phương án mới sẽ có thêm thời gian dành cho việc biên soạn, thẩm định, thực nghiệm các chương trình môn học, hoạt động giáo dục

Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, phương án mới sẽ có thêm thời gian dành cho việc biên soạn, thẩm định, thực nghiệm các chương trình môn học, hoạt động giáo dục

Theo Báo cáo thẩm tra về việc lùi thời điểm triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới, đa số thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội dự họp (24/35 đại biểu) đồng ý với phương án lùi thời gian như trong Tờ trình của Chính phủ. 

Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng nếu kéo dài thời gian chuẩn bị hơn nữa sẽ làm giảm động lực và tác động đến tâm thế đổi mới trong ngành giáo dục và xã hội. 

Tuy nhiên có 11/35 đại biểu đề nghị cân nhắc về tính khả thi của phương án điều chỉnh lộ trình như đã nêu trong Tờ trình và đề nghị bắt đầu thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020-2021, chậm lại 2 năm so với lộ trình quy định tại Nghị quyết 88.

Vì còn nhiều ý kiến khác nhau về nội dung lộ trình thực hiện nên Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

Lộ trình áp dụng theo Nghị quyết số 88:

- Năm học 2018 - 2019:  Lớp 1, lớp 6 và lớp 10;

- Năm học 2019 - 2020:  Lớp 2, lớp 7 và lớp 11;

- Năm học 2020 - 2021:  Lớp 3, lớp 8 và lớp 12;

- Năm học 2021 - 2022:  Lớp 4 và lớp 9;

- Năm học 2022 - 2023:  Lớp 5.

Lộ trình điều chỉnh Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến:

- Năm học 2019 - 2020:  Lớp 1;

- Năm học 2020 - 2021:  Lớp 2 và lớp 6;

- Năm học 2021 - 2022:  Lớp 3, lớp 7 và lớp 10;

- Năm học 2022 - 2023:  Lớp 4, lớp 8 và lớp 11;

- Năm học 2023 - 2024:  Lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

Tin cùng chuyên mục