Lỗ hổng trong kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm

  • 13/10/2017 08:00
  • 0 bình luận
  • ANTD
ANTD.VN - Đảm bảo các tiêu chuẩn về kiểm soát giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm đã được pháp luật quy định rất rõ ràng. Tuy nhiên, do nhiều lỗ hổng và hạn chế trong công tác quản lý, xử phạt dẫn tới việc kiểm soát lĩnh vực này còn gặp nhiều khó khăn.

VIDEO

TIN ẢNH

INFOGRAPHIC