• Dự thảo nghị định: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng

    Dự thảo nghị định: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng

    ANTD.VN - Lời Tòa soạn: Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật An ninh mạng, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp xây dựng Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng (gọi tắt là Dự thảo Nghị định). Tòa soạn An ninh Thủ đô Cuối tuần lần lượt giới thiệu những nội dung Dự thảo Nghị định đang được Bộ Công an công bố rộng rãi lấy ý kiến góp ý từ ngày 18-9 đến 18-11-2021.