LienVietPostBank: Chia cổ tức 10%, chuyển sàn HoSE trong năm nay

  • 25/04/2019 08:14
  • 0 bình luận
  • In bài
ANTD.VN - Ngày 24/4, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Theo báo cáo do lãnh đạo ngân hàng trình bày tại đại hội, năm 2018 LienVietPostBank cơ bản hoàn thành các mục tiêu ĐHĐCĐ đề ra. Tính đến thời điểm 31/12/2018, tổng tài sản của ngân hàng đạt 175.095 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 10.201 tỷ đồng, tổng huy động vốn tại thị trường I đạt 138.229 tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt 120.972 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.213 tỷ đồng. 

Đến thời điểm hiện tại, LienVietPostBank đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ năm 2018, đưa vốn điều lệ từ gần 7.500 tỷ đồng lên hơn 8.881 tỷ đồng. 

LienVietPostBank: Chia cổ tức 10%, chuyển sàn HoSE trong năm nay

Trong đại hội lần này, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018 từ lợi nhuận sau thuế và cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ năm 2019 của Ngân hàng lên gần 9.770 tỷ đồng.

Về cổ tức, 10 năm qua, LienVietPostBank đã chia cổ tức cho cổ đông gần 105% (trong đó trên 90% bằng tiền mặt) và quyết định mức chia cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2018 là 10%.

ĐHCĐ LienVietPostBank cũng thông qua mục tiêu tổng tài sản năm 2019 đạt 190.000 tỷ đồng, huy động vốn thị trường I đạt 165.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 140.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.900 tỷ đồng, đồng thời sẽ phát triển và khai thác hiệu quả mạng lưới, phủ kín đến các quận huyện trên toàn quốc.

Ngoài các kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận nói trên, ĐHCĐ của LienVietPostBank cũng thông qua các tờ trình liên quan thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019; tờ trình chuyển giao dịch cổ phiếu LPB từ hệ thống giao dịch UPCoM sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE); tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ, Quy chế… của ngân hàng.

Tin cùng chuyên mục