• Lưu ý đặc biệt tại Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn toàn quốc năm 2021

    Lưu ý đặc biệt tại Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn toàn quốc năm 2021

    ANTD.VN - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, lưu ý đặc biệt tại Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn toàn quốc năm 2021 là trong quá trình biểu diễn, các nghệ nhân, thanh đồng không được phán truyền hoặc thực hiện các hành vi phản cảm, mê tín, dị đoan, không sử dụng tiền để phát lộc cho khán giả.