Lịch sử Việt Nam "gói" trong 300 tư liệu

  • 01/09/2015 06:12
  • 0 bình luận
  • MAI PHƯƠNG
  • In bài
ANTĐ - Triển lãm “Lịch sử văn hóa Việt Nam” do Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (216 Trần Quang Khải, Hà Nội) tổ chức sẽ khai mạc vào hôm nay 1-9. 

Với gần 300 hình ảnh, tư liệu... triển lãm giới thiệu khái quát, cô đọng tiến trình lịch sử văn hóa Việt Nam, từ các dấu tích của vượn người được cho là tổ tiên của loài người, được phát hiện ở Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn) cách đây  500.000 năm, văn hóa Chămpa, văn hóa Óc Eo... đến các thành tựu về kinh tế xã hội của đất nước trong những ngày độc lập, tự do, đi lên chủ nghĩa xã hội.Các nội dung trưng bày được chia làm 6 phần: Việt Nam thời tiền sử; Việt Nam thời dựng nước đầu tiên; Việt Nam thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc; Việt Nam thời kỳ quân chủ độc lập và đấu tranh giữ nước; Việt Nam - Kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội và Việt Nam - Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc. Triển lãm không chỉ giới thiệu quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc, tiêu biểu của các dân tộc Việt Nam mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong mỗi người dân.

Tin cùng chuyên mục