Lên phương án sắp xếp 21,8 triệu m2 nhà đất công

  • 24/02/2014 06:51
  • 0 bình luận
  • Ngọc Khánh
ANTĐ - UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố đã hoàn thành việc kiểm tra rà soát phương án sắp xếp, xử lý nhà đất công của 85 cơ quan, đơn vị, công ty Nhà nước với 8.847 cơ sở nhà, đất với diện tích khoảng 21,8 triệu m2. 
Đến hết năm 2013, TP đã sắp xếp, xử lý bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 4 cơ quan, đơn vị và 9 doanh nghiệp với số tiền thu được là 3.804 tỷ đồng để hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở mới cũng như thu nộp ngân sách để tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng xã hội.

Đối với các cơ quan đơn vị thuộc khối Trung ương, TP đã thông qua phương án tổng thể của 22 cơ quan, đơn vị với 137 cơ sở nhà đất với diện tích khoảng 1,9 triệu m2 để sắp xếp xử lý tăng hiệu quả sử dụng nhà, đất công, giao cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp quản lý sử dụng.     

Tin cùng chuyên mục