• Chợ tình Khâu Vai năm 2021 sẽ diễn ra tại khu vực Mê cung đá

    Chợ tình Khâu Vai năm 2021 sẽ diễn ra tại khu vực Mê cung đá

    ANTD.VN - Lễ hội Chợ tình Khâu Vai năm 2021 sẽ diễn ra với nhiều hoạt động nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, giá trị nhân văn cao đẹp của truyền thuyết Chợ tình Khâu Vai, góp phần xây dựng và phát triển những chuẩn mực đạo đức xã hội, gia đình, tình yêu đôi lứa