Lễ bắn đại bác chào mừng chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  • 13/01/2017 09:07
  • 0 bình luận
  • In bài
ANTD.VN - Quang cảnh lễ bắn đại bác chào mừng chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Nghi lễ của Bộ đội Vũ cảnh Trung Quốc trước giờ bắn đại bác

Nghi lễ của Bộ đội Vũ cảnh Trung Quốc trước giờ bắn đại bác

Các khẩu đại bác được sử dụng trong nghi lễ

Các khẩu đại bác được sử dụng trong nghi lễ

Khâu chuẩn bị nghi lễ bắn đại bác đã hoàn tất

Khâu chuẩn bị nghi lễ bắn đại bác đã hoàn tất

Chỉ huy bắn chuẩn bị phất cờ, đại bác sắp nhả đạn

Chỉ huy bắn chuẩn bị phất cờ, đại bác sắp nhả đạn

Đạn pháo vừa được bắn chào mừng chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đạn pháo vừa được bắn chào mừng chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Khẩu đội pháo vừa thực hiện nghi lễ chào mừng chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Khẩu đội pháo vừa thực hiện nghi lễ chào mừng chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo Vietnam+

Tin cùng chuyên mục