Lấy phiếu tín nhiệm sẽ làm thường niên

  • 21/05/2013 06:53
  • 0 bình luận
  • Ngọc Khánh
  • In bài
ANTĐ - Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 5,  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn sẽ là một nội dung hoạt động quan trọng, thường niên của Quốc hội, bảo đảm để Nghị quyết của Quốc hội được thực thi trong cuộc sống, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân. 
Lấy phiếu tín nhiệm sẽ làm thường niên ảnh 1

Khẳng định đây là đổi mới quan trọng trong đời sống chính trị đất nước, Chủ tịch Quốc hội nói: “Trên cơ sở nghiên cứu, nắm bắt đầy đủ thông tin, tuân thủ quy trình, thủ tục lấy phiếu tín nhiệm, Quốc hội sẽ dành thời gian thảo luận, đánh giá một cách thận trọng, khách quan, công tâm, thể hiện mức độ tín nhiệm đối với các vị được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện phẩm chất, năng lực, nâng cao hiệu quả hoạt động”. 


Tin cùng chuyên mục