Lấy phiếu tín nhiệm: Cần thận trọng, công tâm

  • 21/05/2013 06:54
  • 1 bình luận
  • Ông Trần Ngọc Vinh
  • In bài
ANTĐ - “Các ĐBQH đã nhận được những bản tự đánh giá của 49 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm. Chúng tôi cũng đã nghiên cứu kỹ và đây cũng chỉ là một “kênh” thông tin cho việc thực hiện nhiệm vụ của các chức danh đó trên thực tế. Vấn đề là chúng tôi phải xem dư luận đánh giá công việc của những người thuộc các ngành đó như thế nào và cũng phải theo dõi đánh giá của các cơ quan thông tin đại chúng về những công việc mà đồng chí đó đảm nhiệm. 

Nhiều cử tri đang rất quan tâm về vấn đề này và theo tôi nếu các chức danh đó có số phiếu tín nhiệm cao thì đáng mừng. Ngược lại, lấy phiếu tín nhiệm cao mà thực tế qua điều hành của một số chức danh còn nhiều thiếu sót, thì đây là vấn đề phải suy nghĩ, làm giảm niềm tin của cử tri. Tôi thấy việc thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh phải rất thận trọng và công tâm để đánh giá đúng mức. Có như vậy mới cảnh tỉnh được những ai còn tồn tại, thiếu sót để họ tiếp tục sửa chữa, phấn đấu. Ai có phiếu tín nhiệm cao thì đây là vinh dự và đây cũng là trách nhiệm để tiếp tục phấn đấu. Tôi không dám đánh giá có sự ưu ái hay không trong việc lấy phiếu tín nhiệm, vì tình cảm của mỗi con người khác nhau, lĩnh vực công tác không giống nhau và sự nhận định của mỗi người cũng khác nhau”.

Tin cùng chuyên mục