Lấy dân làm gốc, phát huy vai trò làm chủ, sức sáng tạo và nguồn lực của nhân dân

  • 30/11/2020 07:00
  • 0 bình luận
  • Chu Hương (Thực hiện)
  • In bài

ANTD.VN - Một trong những bài học quý suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước và góp phần làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua hơn 30 năm đổi mới là lấy dân làm gốc, phát huy vai trò làm chủ, sức sáng tạo và nguồn lực của nhân dân. Bài học này càng có ý nghĩa quan trọng khi Đảng ta bước vào một nhiệm kỳ mới với những nhiệm vụ và thử thách cao hơn, to lớn hơn là đưa đất nước đi tới phồn vinh và hạnh phúc. Đây cũng là một trong những vấn đề được đề cập đến trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII. Liên quan đến vấn đề này, phóng viên Báo An ninh Thủ đô đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Đông.

Lấy dân làm gốc, phát huy vai trò làm chủ, sức sáng tạo và nguồn lực của nhân dân ảnh 1

Đồng chí Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Đông

Cần làm nhất là tìm nhân tài cho đất nước

- PV: Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về các nội dung được đề cập đến trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng XIII? Nội dung nào ông quan tâm, muốn góp ý nhất?

- Đồng chí Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Đại hội Đảng lần thứ XIII nhất định sẽ thành công tốt đẹp. Nhìn lại lịch sử đất nước mình rất vĩ đại, trải qua rất nhiều đau thương, vất vả nhưng lại rất anh hùng. Do vậy, tôi cho rằng Đại hội Đảng lần thứ XIII sẽ phát huy được truyền thống anh hùng đó, rất nhiều vấn đề quan trọng được đề cập đến trong Văn kiện. Tôi đánh giá rất cao nỗ lực của Đảng. Theo tôi điều cần làm nhất đó là nhân tài, tìm nhân tài cho đất nước. Và nhân tài đó ở chính các thế hệ trẻ, thế hệ kế thừa. Như Bác Hồ đã nói: “Dân ta phải biết sử ta”, giờ mình phải làm thế nào để các con cháu hiểu được lịch sử đất nước mình, từ đó, phát huy được truyền thống để càng làm cho đất nước giàu mạnh, anh hùng.

- So với Đại hội XII, Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã bổ sung bài học kinh nghiệm “dân là gốc” và xác định: nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền lợi và lợi ích chính đáng của nhân dân. Ông đánh giá như thế nào về nội dung này trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng?

- Dân chủ xã hội chủ nghĩa là mục tiêu và là động lực của sự phát triển. Vì vậy, cần phát huy dân chủ hiệu quả trong thực tiễn, gắn với nội dung về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do dân, vì dân. Lấy dân làm gốc là đúng. Mọi việc đều bắt nguồn từ dân, lấy dân làm gốc là bài học lớn được đúc kết trong suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã vận dụng thành công bài học này để xây dựng nên một nước Việt Nam như ngày hôm nay.

Người đã từng nói: “Nước lấy dân làm gốc. Gốc có vững cây mới bền. Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”. Chính nhờ dựa vào dân, lấy dân là gốc, Đảng đã lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giành tự do, độc lập, thống nhất nước nhà và tiến hành đổi mới đất nước thành công với nhiều thành tựu to lớn. Tư tưởng “dân là gốc” cần được hiểu là dân chúng chứa đựng một xung lực mạnh mẽ vô cùng tận, cả tài, sức, quyền, trí, lòng dân. Và nhân dân phải được thụ hưởng tất cả lợi ích vật chất và tinh thần do chính họ làm ra.

- Quan điểm “lấy dân làm gốc” còn đóng vai trò quan trọng như thế nào trong việc phát triển kinh tế xã hội trong Đại hội Đảng XIII?

- So với Đại hội XII, Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã bổ sung bài học kinh nghiệm “dân là gốc” và xác định: “Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền lợi và lợi ích chính đáng của nhân dân. Đảng phải chăm lo đầy đủ và sâu sắc đến đời sống, lợi ích của nhân dân; xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên”. Đây là phát triển mới trong tư duy về “dân là gốc”.

Tất cả mọi việc đều phải lo cho dân, dân chính là cái đích cuối cùng phải lo. Đảng phải phục vụ cho dân, mọi chủ trương phải hợp với lòng dân, hợp với điều kiện của dân và hợp với sự thuận lợi phát triển của dân. Đảng lấy dân làm gốc đó luôn là chân lý rồi. Nếu Đảng sinh ra mà không phải dành cho dân, chỉ làm quan thôi thì sao mà hay được. Do vậy, Đảng phải vì dân, do dân. Đại hội Đảng lần thứ XIII thực sự đưa ra được các vấn đề lớn. Mỗi khóa 5 năm, Đảng cần làm việc từ dân mà đưa ra các Nghị quyết hợp lý. Như gần đây, miền Trung lũ lụt, dân khổ, Đảng đã đưa ra những quyết sách hỗ trợ giúp dân. Tôi cho đó là chủ trương rất đúng và thức thời, Đảng cần phát huy.

Lấy dân làm gốc, phát huy vai trò làm chủ, sức sáng tạo và nguồn lực của nhân dân ảnh 2

Đại hội XIII của Đảng - dấu mốc quan trọng đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới

Có tài phải có đức là yêu cầu tối thiểu để chọn lựa nhân sự

- Ông đánh giá như thế nào về tiêu chí lựa chọn nhân sự Đại hội Đảng XIII? Như Bác Hồ từng nói: “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm gì cũng khó”, ông đánh giá như thế nào về việc Đảng ta áp dụng lời răn dạy này trong lựa chọn nhân sự Đại hội Đảng XIII?

- Đại hội Đảng có rất nhiều vấn đề cần giải quyết nhưng quan trọng nhất tôi cho rằng cần phải thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng như thế nào? Bác Hồ nói, vì sự nghiệp mười năm trồng cây, vì sự nghiệp trăm năm trồng người, nên việc lựa chọn nhân sự, tìm đúng người tài có tâm vẫn là vấn đề quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội. Đặc biệt giáo dục giới trẻ để kế thừa, phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc, từ đó đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Tôi ủng hộ chọn người trẻ, vì người trẻ có điều kiện phát triển. Tôi cho rằng Đảng cần lựa chọn nhân tài từ việc chú ý đào tạo những cán bộ trẻ. Vấn đề nhân tài là vấn đề rất lớn. Như Bác Hồ nói sự nghiệp trăm năm phải trồng người. Đặc biệt, có tài phải có đức. Cái đức là vấn đề quan trọng lắm. Đó là yêu cầu tối thiểu để chọn lựa nhân sự. Nếu không có đức thì không thể được.

- Với tư cách là đảng viên, lão thành cách mạng, ông kỳ vọng gì về nhân sự Đại hội Đảng XIII?

- Tôi theo dõi và dự một số hội nghị, được nghe đồng chí Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu liên quan đến vấn đề nhân sự, tôi đánh giá rất cao. Đảng ta rất nhiều việc, vất vả lắm nhưng các đồng chí vẫn cố làm nhiều việc cống hiến cho Đại hội. Tôi mong các đồng chí cố gắng làm sao chọn được người tài kế cận để kế thừa được các đồng chí.

- Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ta đã thực hiện quyết liệt về vấn đề chỉnh đốn Đảng, trong Dự thảo Văn kiện Đại hội lần này, ông đánh giá ra sao về vấn đề chỉnh đốn Đảng?

- Trong nhiệm kỳ qua, các đồng chí không bỏ qua các vấn đề phức tạp, những khuyết điểm, không bỏ qua sai phạm. Tôi đánh giá cao vai trò lãnh đạo Đảng, lãnh đạo đất nước của đồng chí Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí đã tổ chức được các Tiểu ban giúp việc rất tốt để chỉ rõ sai phạm, xử lý nghiêm các đảng viên khiếm khuyết.

Đây cũng là thể hiện quyết tâm của Đảng ta, cũng là cái tài khéo léo vận dụng của đồng chí Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong việc sử dụng những người có đức, có tài trong các Tiểu ban giúp việc, tham gia vào các việc đề xuất các chủ trương, nên việc tổ chức công việc hiệu quả. Trong tình hình hiện nay, Đại hội XIII của Đảng thì cần thiết phải làm sao cho thật thành công. Và với việc các Tiểu ban với những người có đức, có tài hiện nay đang hiến kế để đồng chí Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp thu ý kiến đúng, ý kiến hay và đưa vào Đại hội, ra những chủ trương, đường lối như hiện nay, tôi tin chắc đại hội sẽ thành công tốt đẹp.

- Trân trọng cảm ơn ông!

“Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã bổ sung bài học kinh nghiệm “dân là gốc” và xác định: “Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền lợi và lợi ích chính đáng của nhân dân. Đảng phải chăm lo đầy đủ và sâu sắc đến đời sống, lợi ích của nhân dân; xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên”.

Đồng chí Vũ Oanh (Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Đông)

Tin cùng chuyên mục