Lập lộ trình dứt điểm nợ đọng xây dựng

  • 31/10/2012 22:59
  • 0 bình luận
  • Ngọc Khánh
  • In bài
ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện khắc phục nợ đọng trong xây dựng cơ bản. 

Cụ thể, TP yêu cầu lãnh đạo các đơn vị rà soát các dự án, điều chỉnh cơ cấu đầu tư theo hướng giảm dần đầu tư công, tăng biện pháp huy động vốn của các thành phần kinh tế để đầu tư vào các dự án kết cấu hạ tầng có khả năng thu hồi vốn. Bên cạnh đó, cần phân loại nợ đọng, xác định cụ thể nguyên nhân, có kế hoạch, lộ trình xử lý dứt điểm. Đồng thời, báo cáo TP dự án đã hoàn thành nhưng chưa bố trí đủ vốn để thanh toán, dự án đang triển khai cần bố trí vốn thanh toán khối lượng đã thực hiện. Do nhiều nguyên nhân, hiện nay nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương diễn ra phổ biến và ở mức độ khá nghiêm trọng. Nhiều công trình vì nợ đọng mà thi công dang dở, kéo dài, nhà thầu nợ lương công nhân, chiếm dụng vốn lẫn nhau.Tin cùng chuyên mục