Lập di chúc chia tài sản cho con riêng

  • 18/12/2008 09:03
  • 0 bình luận
  • Thanh Hòa (Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội)
  • In bài
(ANTĐ) - Chồng tôi có quan hệ bất chính với người khác và  có con riêng, khi bị tôi phát hiện, chồng tôi hứa sẽ chấm dứt quan hệ này với điều kiện phải lập văn bản ghi rõ chia tài sản gia đình do cả hai vợ chồng đồng sở hữu lâu nay thành hai phần. Phần của tôi thì tùy tôi muốn cho ai thì di chúc cho người đó, còn phần của chồng tôi phải chia đều cho con chung và con riêng.

Lập di chúc chia tài sản cho con riêng

(ANTĐ) - Chồng tôi có quan hệ bất chính với người khác và  có con riêng, khi bị tôi phát hiện, chồng tôi hứa sẽ chấm dứt quan hệ này với điều kiện phải lập văn bản ghi rõ chia tài sản gia đình do cả hai vợ chồng đồng sở hữu lâu nay thành hai phần. Phần của tôi thì tùy tôi muốn cho ai thì di chúc cho người đó, còn phần của chồng tôi phải chia đều cho con chung và con riêng.

Xin hỏi điều kiện chồng tôi đặt ra có đúng pháp luật không? Chính quyền có công chứng cho di chúc mà chồng tôi sẽ lập riêng không?

Thanh Hòa (Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời: Theo quy định tại khoản 1, điều 29 - Luật  Hôn nhân và Gia đình năm 2000 quy định chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân: Khi hôn nhân tồn tại, trong trường hợp vợ chồng đầu tư kinh doanh riêng, thực hiện nghĩa vụ dân sự riêng hoặc có lý do chính đáng khác thì vợ chồng có thể thỏa thuận chia tài sản chung; việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu tòa án giải quyết.

Theo quy định tại điều 30 về việc phân chia tài sản chung của vợ chồng thì hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản đã được chia thuộc sở hữu riêng của mỗi người; phần tài sản còn lại không chia vẫn thuộc sở hữu chung của vợ chồng.

Theo quy định tại điều 27 - Luật Hôn nhân và Gia đình về tài sản chung của vợ chồng và điều 33 - Luật Hôn nhân và Gia đình về chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng thì: Vợ chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình, trừ trường hợp tài sản riêng của vợ hoặc chồng đã được đưa vào sử dụng chung mà hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng đó là nguồn sống duy nhất của gia đình thì việc định đoạt tài sản riêng đó phải được sự thỏa thuận của cả vợ chồng.

Theo Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao số 02 ngày 23-12-2000 hướng dẫn áp dụng một số quy định của vợ chồng bao gồm các khoản thu nhập như: Tiền lương, tiền thưởng, tiền trợ cấp, tiền hưu trí, tiền thu nhập về sản xuất ở gia đình và các thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng, không phân biệt mức thu nhập của mỗi bên. Vì vậy chồng chị được phép chia tài sản và được hưởng một nửa số tài sản đó. 

Theo quy định tại khoản 5, điều 2 - Luật Hôn nhân và Gia đình thì: “Nhà nước và xã hội không thừa nhận sự phân biệt đối xử giữa các con, giữa con trai và con gái, con đẻ và con nuôi, con trong giá thú và con ngoài giá thú”. Vì vậy, việc con ngoài giá thú của chồng chị được khai sinh là không trái pháp luật về đăng ký khai sinh.

Còn về phần tài sản của chồng chị, nếu anh ấy muốn chia đều cho các con chung và con riêng là quyền của anh ấy, anh ấy có quyền lập di chúc riêng đối với phần nửa tài sản chung theo ý riêng cho dù chị có đồng ý hay không. Chính quyền sẽ công nhận và công chứng cho di chúc mà chồng chị lập.

LS. Hoàng Thị Nhàn

(VP Luật sư Phúc Thọ, số 23 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội)

Tin cùng chuyên mục