Lao động ký hợp đồng năm 1 có được tăng lương theo quy định hay không?

  • 27/03/2010 06:57
  • 4 bình luận
  • LS Bùi Sinh Quyền
(ANTĐ) - Tôi làm việc tại một trường Cao đẳng nghề từ tháng 10-2006 theo loại hình lao động dài hạn 1 năm ký 1 lần, theo quy định thì 3 năm tăng 1 bậc lương. Nhưng ở cơ quan tôi lại nói, trường hợp ký hợp đồng năm 1 như tôi không được tăng lương theo quy định đó. Vậy xin Quý báo hãy cho tôi biết như trường hợp của tôi có được tăng lương theo quy định hay không? Nếu được tăng có cần thêm điều kiện gì không?

Lao động ký hợp đồng năm 1 có được tăng lương theo quy định hay không?

(ANTĐ) - Tôi làm việc tại một trường Cao đẳng nghề từ tháng 10-2006 theo loại hình lao động dài hạn 1 năm ký 1 lần, theo quy định thì 3 năm tăng 1 bậc lương. Nhưng ở cơ quan tôi lại nói, trường hợp ký hợp đồng năm 1 như tôi không được tăng lương theo quy định đó. Vậy xin Quý báo hãy cho tôi biết như trường hợp của tôi có được tăng lương theo quy định hay không? Nếu được tăng có cần thêm điều kiện gì không?

Nguyễn Quốc Đạt (Gia Lâm, Hà Nội)

Trả lời: Theo như nội dung bạn nói thì đến nay bạn đã làm việc ở cơ quan đó được  hơn 3 năm. Nếu bạn vẫn ký hợp đồng lao động năm 1 thì bạn đã ký liên tiếp 4 Hợp đồng lao động có thời hạn 1 năm với cơ quan đó. Việc ký hợp đồng lao động như thế là không đúng quy định của pháp luật. Theo khoản 2 điều 27 Bộ luật Lao động sửa đổi thì: "Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới, hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

 Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm một thời hạn, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn". Do vậy, cơ quan bạn chỉ được phép ký liên tiếp nhiều nhất là 2  hợp đồng lao động có thời hạn 1 năm với bạn. Sau đó phải ký Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Còn quy định về tăng lương: Nếu trong nội quy, quy định hay hợp đồng của cơ quan ký kết với bạn chỉ nêu chung chung là làm việc sau 3 năm tăng 1 bậc lương thì bạn thuộc trường hợp được tăng lương theo quy định. Nếu trong nội quy, quy định và hợp đồng của bạn quy định rõ là làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn 1 năm không được tăng lương theo quy định thì bạn sẽ không được tăng lương sau 3 năm ký hợp đồng (kể từ ngày ký Hợp đồng lao động đầu tiên). Nhưng nếu bạn vẫn tiếp tục làm việc ở đó thì sau 3 năm kể từ ngày ký Hợp đồng lao động không xác định thời hạn bạn sẽ được tăng lương theo như quy định.

LS Bùi Sinh Quyền

(VPLS Phúc Thọ - 23 Hồ Đắc Di,
Nam Đồng, Đống Đa, HN)

Tin cùng chuyên mục