Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.
Tiếp đó, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.
Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sỹ”
Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các thành viên trong Đoàn bày tỏ lòng thành kính, lòng biết ơn vô hạn với Bác Hồ, người sáng lập, rèn luyện Đảng ta cũng như công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.
Các đoàn bộ, ngành tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.
Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.
Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.
Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội thành kínhtưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

  • 18/05/2020 14:22
  • 0 bình luận
  • P.V
ANTD.VN - Sáng 18-5, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người (19-5-1890/19-5-2020).

VIDEO

TIN ẢNH

INFOGRAPHIC