Lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản học tập Nghị quyết Đại hội XII

  • 29/06/2016 14:03
  • 0 bình luận
  • Thư Kỳ
  • In bài
ANTĐ - Trên 500 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, hội nhà báo thuộc 25 tỉnh, thành phố phía Bắc đã dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức sáng nay, 29-6.
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh báo cáo chuyên đề tại hội nghị

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh báo cáo chuyên đề tại hội nghị

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh báo cáo chuyên đề tại hội nghị

Hội nghị nhằm giúp lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản cũng như lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản nắm vững những nội dung cơ bản và các điểm mới trong Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; vận dụng các quan điểm, nhiệm vụ của nghị quyết và văn kiện Đại hội XII vào việc xây dựng chương trình hành động của tập thể và cá nhân.

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu dự Hội nghị được nghe báo cáo 3 chuyên đề: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2015-2020; Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Việc nắm vững những nội dung này là cơ sở, điều kiện để các cơ quan báo chí, xuất bản triển khai tuyên truyền sâu rộng hơn các chương trình hành động, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; đồng thời đấu tranh phê phán các nhận thức sai lệch; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, Đảng viên; cũng như phê phán, phản bác thông tin, quan điểm sai trái…

Tin cùng chuyên mục