Lãnh đạo các nước gửi điện chia buồn nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

  • 05/10/2018 06:05
  • 0 bình luận
  • Minh Trí
  • In bài
ANTD.VN - Nhận được tin nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười từ trần, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và lãnh đạo Đảng Nhân dân Campuchia đã gửi điện chia buồn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Đỗ Mười.
Telesur - mạng lưới truyền hình vệ tinh và mặt đất đa quốc gia có trụ sở tại Venezuela đưa tin về sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Telesur - mạng lưới truyền hình vệ tinh và mặt đất đa quốc gia có trụ sở tại Venezuela đưa tin về sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Người đồng chí, người bạn thân thiết của Đảng và nhân dân Trung Quốc 

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã gửi điện chia buồn tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Bức điện có đoạn: “Đồng chí Đỗ Mười là bậc tiền bối lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và Nhà nước Việt Nam, là một người đồng chí và người bạn thân thiết của Đảng và nhân dân Trung Quốc, đã cống hiến sức lực cả đời cho sự nghiệp đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đã góp phần quan trọng cho phát triển quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Trung Quốc - Việt Nam.

Tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo kiên cường của đồng chí Tổng Bí thư, Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ Việt Nam, nhân dân Việt Nam tất sẽ biến đau thương thành sức mạnh, tiếp tục giành được những thành tựu mới trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Phía Trung Quốc nguyện cùng với phía Việt Nam, không ngừng củng cố tình hữu nghị truyền thống Trung Quốc - Việt Nam, đi sâu hợp tác cùng có lợi, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định”.

Nhà nước và nhân dân Lào mất đi một người bạn thân thiết và gần gũi

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội nước CHDCND Lào, Chính phủ nước CHDCND Lào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã đồng gửi điện chia buồn tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước việc đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ trần, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội nước CHDCND Lào, Chính phủ nước CHDCND Lào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã đánh giá cao sự đóng góp to lớn của đồng chí Đỗ Mười trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam trước đây cũng như sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam. Trong suốt thời gian qua, đồng chí Đỗ Mười đã góp phần to lớn vào việc phát triển và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam. 

Điện chia buồn khẳng định: “Việc đồng chí Đỗ Mười từ trần, không chỉ Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em mất đi một nhà lãnh đạo kính yêu, nhà cách mạng kiên trung mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào chúng tôi cũng mất đi một người bạn thân thiết và gần gũi”.

Lời chia buồn sâu sắc nhất từ Đảng Nhân dân Campuchia

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia đã gửi điện tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Nội dung toàn văn bức điện như sau: “Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia vô cùng thương tiếc khi nhận được tin đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã từ trần. Đồng chí Đỗ Mười là một nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam đã có đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam. Đồng chí Đỗ Mười từ trần, Đảng, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam mất đi một nhà lãnh đạo cấp cao. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia xin gửi tới Đảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam anh em và gia quyến đồng chí Đỗ Mười lời chia buồn sâu sắc nhất và xin cầu nguyện cho vong linh của đồng chí Đỗ Mười được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng”. 

Tin cùng chuyên mục