Lãnh đạo bị cách chức, giáng chức trong trường hợp nào?

  • 24/07/2020 14:19
  • 0 bình luận
  • Huệ Linh
  • In bài
ANTD.VN -Gọi điện đến "Đường dây nóng" Báo ANTĐ, nhiều bạn đọc hỏi: "Theo Điều 7 Luật Cán bộ, công chức 2008, giáng chức là việc công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bị hạ xuống chức vụ thấp hơn. Còn cách chức là không được tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm. Vậy cách chức, giáng chức được áp dụng trong những trường hợp nào"?

Về các trường hợp bị giáng chức,  theo quy định hiện hành, đó là khi cán bộ lãnh đạo không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng;

Vi phạm ở mức độ rất nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức nhưng đã thành khẩn kiểm điểm trong quá trình xem xét xử lý kỷ luật;

Bên cạnh đó, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong phạm vi phụ trách mà không có biện pháp ngăn chặn cũng bị giáng chức.

Hậu quả của việc giáng chức là cán bộ lãnh đạo bị hạ xuống chức vụ thấp hơn. Trường hợp không còn chức vụ lãnh đạo, quản lý thấp hơn chức vụ đang giữ thì giáng chức xuống không còn chức vụ.

Về các trường hợp bị cách chức, cán bộ công chức bị cách chức khi sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ; không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng, để xảy ra hậu quả rất nghiêm trọng; Bị phạt tù cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ;

Bên cạnh đó, cá nhân vi phạm ở mức độ rất nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức cũng bị cách chức.

Khi bị cách chức, họ không được tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm. Trường hợp bị cách chức do tham nhũng thì không được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý.

Nếu cán bộ, công chức bị giáng chức hoặc cách chức thì thời gian nâng lương bị kéo dài 12 tháng kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực, đồng thời không thực hiện nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực (theo Điều 1 Luật cán bộ, công chức sửa đổi 2019).

Trường hợp công chức bị giáng chức hoặc cách chức, sau đó được kết luận là oan, sai mà vị trí công tác cũ đã bố trí người khác thay thế thì người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm bố trí vị trí công tác, chức vụ lãnh đạo, quản lý phù hợp.

Tin cùng chuyên mục