• “Đất trăm nghề” Thăng Long - Hà Nội

    “Đất trăm nghề” Thăng Long - Hà Nội

    ANTD.VN - Theo thống kê của Sở Công Thương Hà Nội tại Festival làng nghề Hà Nội lần thứ nhất tổ chức vào tháng 12-2019, Hà Nội hiện có 1.350 làng nghề trong đó có 150 làng nghề thủ công truyền thống.