Lần đầu tiên, Việt Nam khảo sát niềm tin doanh nhân

  • 20/06/2017 10:16
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài
ANTD.VN - Diễn đàn kinh tế tư nhân (VPSF) sẽ triển khai lần đầu tiên Bộ chỉ số niềm tin doanh nhân (CEO.CI) tại Việt Nam để khảo sát đội ngũ doanh nhân lãnh đạo (CEO) về sức khỏe của doanh nghiệp. Thông qua đó phản ánh, đánh giá sức khỏe của các ngành, lĩnh vực kinh tế trong nước.
Đại diện các nhóm công tác VPSF thông tin về VPSF lần thứ 2-2017

Đại diện các nhóm công tác VPSF thông tin về VPSF lần thứ 2-2017

Bộ chỉ số niềm tin doanh nhân là một trong các bộ chỉ số rất có uy tín trên thế giới, được OECD áp dụng điều tra, đánh giá nền kinh tế các quốc gia qua hàng năm.

Bộ chỉ số này được dùng làm căn cứ cho các quyết sách đầu tư, kinh doanh cũng như cải biến chính sách, phát triển kinh tế từng nước. Nhiều quốc gia cũng áp dụng bộ chỉ số này để đánh giá tình hình kinh tế trong nước, giữa ngành, lĩnh vực với nhau, nhưng ở Việt Nam chưa chính thức triển khai, mặc dù một số nội dung của bộ chỉ số này tương đồng với một vài nội dung trong một số bộ chỉ số khác: năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), PAPI (hiệu quả công tác điều hành, thực thi chính sách, cung ứng dịch vụ công)...

CEO.CI sẽ là kênh tham khảo giá trị cho các doanh nhân nhằm đánh giá môi trường kinh doanh, xây dựng chiến lược đầu tư, kinh doanh trung và dài hạn, tạo ra tính bền vững và ổn định của nền kinh tế. Đồng thời, các cơ quan Nhà nước cũng tham khảo để quyết định chủ trương, chính sách, giải pháp phát triển phù hợp với từng ngành, lĩnh vực kinh tế và hoạch định những chính sách thực sự hiệu quả trong điều hành kinh tế vĩ mô. 

VPSF được hình thành vào năm 2016 với 10 nhóm công tác bao quát đủ các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế. Diễn đàn đã triển khai hoạt động thu nhập, trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp trong từng ngành, tổ chức các buổi đối thoại với bộ, ngành, cơ quan chức năng. 

Diễn đàn kinh tế tư nhân lần thứ hai- 2017 dự kiến diễn ra cuối tháng 7-2017, quy tụ khoảng 1.000 đại biểu. 

Tin cùng chuyên mục