• Hà Nội: Tổng kiểm tra vi phạm trật tự xây dựng, đất đai

    Hà Nội: Tổng kiểm tra vi phạm trật tự xây dựng, đất đai

    ANTD.VN - UBND TP Hà Nội vừa quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác quản lý trật tự xây dựng và công tác quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc liên quan đến trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Thời gian kiểm tra từ 1-9-2016 đến 15-10-2016.