Làm việc hết sức mình

  • 29/11/2013 07:36
  • 0 bình luận
  • Đan Thanh
  • In bài
ANTĐ - Tuần làm việc cuối cùng kết thúc kỳ họp dài nhất từ trước đến nay, Quốc hội bấm nút thông qua một số vấn đề đặc biệt hệ trọng của đất nước: Sửa đổi Hiến pháp năm 1992, sửa đổi Luật Đất đai và các luật, nghị quyết liên quan tới kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. “Mặc dù có thể còn ý kiến khác nhưng chúng ta đã làm việc hết sức mình, hết trách nhiệm và lựa chọn theo đa số”, Chủ tịch Quốc hội đánh giá tinh thần làm việc của Quốc hội trong hơn 40 ngày qua. 

Sau khi nghe báo cáo giải trình, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận góp ý hoàn thiện bản dự thảo Hiến pháp mới với tinh thần để có bản Hiến pháp tốt nhất, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và phù hợp với điều kiện phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Sau khi được Quốc hội nhất trí thông qua, Hiến pháp mới sẽ có hiệu lực từ 1-1-2014. Các luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trước ngày Hiến pháp mới có hiệu lực, phải được rà soát lại để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành phù hợp với Hiến pháp này. Trong lĩnh vực kinh tế, Hiến pháp sửa đổi nhấn mạnh vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp.

Cùng với việc bổ sung cụm từ “doanh nhân”, có ý kiến đề nghị bổ sung vai trò của doanh nghiệp, vì trong nền kinh tế thị trường, vai trò của doanh nhân và doanh nghiệp là rất quan trọng. Một vấn đề hết sức nóng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cử tri và nhân dân là quản lý đất đai. Có ý kiến đề nghị bỏ từ “quy hoạch” vì quy định “quản lý đất đai theo pháp luật” đã bao quát cả vấn đề quy hoạch. Về thu hồi đất, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đề nghị bổ sung nội dung: “Được Quốc hội, HĐND cấp tỉnh xem xét, phê duyệt” trước cụm từ “vì mục đích quốc phòng, an ninh quốc gia”. Ủy ban nhấn mạnh, để tránh lạm dụng và hạn chế việc thu hồi đất tùy tiện, Hiến pháp chỉ quy định nguyên tắc về thu hồi đất và các trường hợp được thu hồi đất. Còn thẩm quyền xem xét, phê duyệt, quyết định cụ thể và xác định như thế nào là trường hợp “thật cần thiết” để thu hồi đất sẽ do Luật Đất đai quy định. Về cơ bản, Hiến pháp mới và Luật Đất đai sửa đổi đã hội đủ điều kiện để thông qua tại kỳ họp Quốc hội lần này. 

Đúng như đánh giá của Chủ tịch Quốc hội về kỳ họp có thời gian dài kỷ lục từ trước tới nay, các đại biểu Quốc hội đã nỗ lực làm việc hết sức mình, thể hiện trách nhiệm trước nhân dân. 

Tin cùng chuyên mục