Làm tốt công tác giáo dục, giúp đỡ những người lầm lỡ trở về nẻo thiện

  • 15/08/2016 13:14
  • 0 bình luận
  • Hoàng Phong
ANTD.VN - Sáng nay 15-8, UBND quận Hoàng Mai, Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết 8 năm thi hành Luật Đặc xá (2008-2016) và 5 năm Luật Thi hành án hình sự (2010-2015). Đồng chí Nguyễn Quang Hiếu, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai dự. Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Qua 8 năm thi hành Luật Đặc xá và 5 năm thi hành Luật thi hành án Hình sự, Quận ủy, HĐND, UBND quận Hoàng Mai đã tổ chức quán triệt và chỉ đạo các ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các phường triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với công tác triển khai thi hành Luật Đặc xá và Luật Thi hành án Hình sự cũng như các văn bản pháp luật có liên quan.

Các đơn vị đã quan tâm chỉ đạo kịp thời, đồng bộ các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng đối với những người chấp hành xong án phạt từ, người được đặc xá, qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của các ban ngành, đoàn thể trong việc tiếp nhận, quản lý, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù. Việc này đã mang lại hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, kìm chế vi phạm pháp luật cũng như hạn chế tái vi phạm pháp luật.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị


Quận ủy, HĐND và UBDN quận Hoàng Mai cũng như các đơn vị chức năng trong đó có CAQ Hoàng Mai đã đề ra chủ trương, chính sách cụ thể về công tác vận động, hỗ trợ vốn và giải quyết việc làm, qua đó phát huy được vai trò của ban, ngành, đoàn thể trong việc tiếp nhận, quản lý, giáo dục đối với những người chấp hành xong án phạt tù về địa phương, tạo được sự phối hợp, ủng hộ tham gia của toàn thể hệ thống chính trị tại địa phương đối với công tác tái hòa nhập cộng đồng.

Những người chấp hành xong án phạt tù về địa phương đều được các cơ quan chức năng tạo điều kiện trong công tác tái hòa nhập cộng đồng; giáo dục, động viên, khuyến khích tham gia vào công tác xã hội; quan tâm giúp đỡ hỗ trợ vay vốn tạo công ăn việc làm sớm ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, tại các khu dân cư, tổ dân phố xóa bỏ kỳ thị, không phân biệt đối xử với người được đặc xá, tha tù về địa phương sinh sống.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đinh Văn Toản biểu dương các đơn vị chức năng của UBND quận Hoàng Mai, CAQ Hoàng Mai đã thực hiện hiệu quả Luật Đặc xá và Luật Thi hành án Hình sự trên địa bàn. Đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh, đây là hai luật có vai trò, vị trí rất quan trọng, thể hiện tính nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn của pháp luật, phù hợp với việc xây dựng phát triển đất nước, đảm bảo quyền con người.

Nhất trí với những đánh giá, tham luận của các đơn vị tham dự hội nghị, Thiếu tướng Đinh Văn Toản yêu cầu trong thời gian tới CAQ Hoàng Mai cùng với các đơn vị chức năng trên địa bàn cần tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đó có Luật Đặc xá và Luật Thi hành án Hình sự.

Đồng chí Phó Giám đốc nhấn mạnh các đơn vị chức năng, chính quyền cơ sở cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ những người được đắc xá, giúp họ hoàn lương, hòa nhập cuộc sống, cộng đồng, không tái phạm. CAQ Hoàng Mai tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao trình độ về pháp luật cho CBCS.

“CAQ Hoàng Mai phải tiếp tục làm tốt công tác quản lý, cải tạo, giam giữ các đối tượng nằm trong diện quy định. Bên cạnh đó, CAQ chủ động tiếp thu, quán triệt, thực hiện tốt các luật mới mà Quốc hội vừa ban hành...”-Thiếu tướng Đinh Văn Toản nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục