Làm toát lên được nguyện vọng của toàn dân

  • 30/09/2015 07:11
  • 0 bình luận
  • Ông Đỗ Xuân Mai
  • In bài
ANTĐ - “Tôi đồng tình cao với Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Về chủ đề của Đại hội, tôi đồng tình chọn chủ đề thứ ba: "Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, xây dựng nền tảng vững chắc để sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại".  

Về phương châm của Đại hội, tôi nhất trí với phương án 2: "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển". Trong 3 phương án chỉ khác nhau 4 cặp từ Đổi mới, Kỷ cương, Sáng tạo, Phát triển. Nội hàm của cặp từ Đổi mới đã bao hàm được cả nội dung Sáng tạo, riêng phương án 2 có cặp từ Phát triển; tuy các phương án khác không nêu cặp từ Phát triển, song vẫn thể hiện được nội dung này. Nhưng đưa Phát triển vào phương châm của Đại hội sẽ làm toát lên được nguyện vọng, mong muốn của toàn Đảng, toàn dân đối với sự phát triển của đất nước. Làm toát lên được nguyện vọng của toàn dân	 ảnh 1


Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa XI,  với cơ cấu viết theo 15 vấn đề, đây là nét mới so với các kỳ Đại hội trước đây. Cách thể hiện này dễ tiếp cận và thể hiện rõ hơn các vấn đề trong báo cáo. Đi vào nội dung cụ thể, về nhìn lại 30 năm đổi mới (1986 - 2016), trang 40 có đoạn: "Kinh tế phát triển chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, yêu cầu và thực tế nguồn lực được huy động. Trong 10 năm gần đây, kinh tế vĩ mô thiếu ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế suy giảm, phục hồi chậm. Chất lượng, hiệu quả năng suất lao động xã hội và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN chậm được hoàn thiện, chất lượng nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng yếu kém. Đó vẫn là những hạn chế cản trở sự phát triển của đất nước".  Có thể nói, Đảng rất nghiêm túc đánh giá đúng thực chất, tình hình phát triển về kinh tế của đất nước trong 30 năm đổi mới. Chỉ có nhìn thẳng vào sự thật thì Đại hội XII mới có những giải pháp để khắc phục những tồn tại, thiếu sót.Trong nội dung về mục tiêu và nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước trong nhiệm kỳ 2016 - 2020, phần xã hội và môi trường có nêu: Chỉ tiêu đến năm 2020, phấn đấu 95% dân cư thành thị và 90% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh (trang 49 và trang 129). Theo tôi, chỉ tiêu này khó thực hiện được. Chúng ta đưa ra chỉ tiêu tuy là để phấn đấu nhưng phải mang tính khả thi”.

Tin cùng chuyên mục