Làm thất bại âm mưu thâm hiểm “phi chính trị hóa quân đội”

  • 09/12/2020 07:01
  • 0 bình luận
  • Hoàng Hà
  • In bài

ANTD.VN - “Phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”, nhất là “phi chính trị hóa quân đội” là âm mưu thâm hiểm của các thế lực thù địch, phản động, đồng thời cũng là một trọng tâm chống phá của chúng đối với Đảng, Nhà nước ta hòng làm chuyển hóa, phai nhạt lý tưởng, biến quân đội không còn là quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, quân đội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Làm thất bại âm mưu thâm hiểm “phi chính trị hóa quân đội” ảnh 1

Sự lãnh đạo tuyệt đối và trực tiếp về mọi mặt của Đảng là nhân tố quyết định mọi chiến thắng và sức mạnh

của lực lượng vũ trang

Nhận diện thủ đoạn, luận điệu “phi chính trị hóa quân đội”

Trong thời gian diễn ra đại hội Đảng các cấp thời gian qua và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến vào đầu năm 2021, các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị đang ngày càng gia tăng các hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước, chống phá Đại hội, thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên nhiều lĩnh vực. Một trong những “trọng điểm” chống phá, dù không mới nhưng rất thâm độc, đó là luận điệu đòi “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”, tập trung là “phi chính trị hóa quân đội”.

Để thực hiện âm mưu thâm hiểm “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”, “phi chính trị hóa quân đội”, các thế lực thù địch, chống phá tập trung phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Chúng tung những luận điệu như chủ nghĩa Mác-Lênin đã lỗi thời, lạc hậu không còn đúng trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0… rồi xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, bóp méo đường lối, quan điểm của Đảng về quân sự, quốc phòng, an ninh.

Khi phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng cũng đồng thời nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của quân đội bởi chúng biết rõ rằng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng vững chắc của quân đội cách mạng Việt Nam. Chúng cho rằng “quân đội chỉ trung thành và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân”, “quân đội trung lập, đứng ngoài chính trị”(!?)... Rêu rao phi chính trị hóa quân đội, song chúng lại tìm cách nhồi nhét lý luận phản động, chủ nghĩa tư sản vào quân đội, hòng gây hoang mang, dao động về nhận thức, mất phương hướng về hành động, mơ hồ về mục tiêu và lý tưởng chiến đấu của quân đội ta.

Các thế lực phản động, chống phá còn tăng cường xuyên tạc, phủ định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu và bản chất, truyền thống tốt đẹp của quân đội nhằm xóa bỏ bản chất giai cấp của quân đội ta. Chúng phủ định sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, coi đây là vấn đề cốt tử bởi muốn “phi chính trị hóa quân đội” thì trước hết cần phải phủ nhận, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội.

Khi thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa quân đội”, chúng đồng thời tìm mọi cách phá hoại mối quan hệ mật thiết giữa quân đội với nhân dân. Bản chất truyền thống của quân đội ta từ ngày ra đời là đoàn kết quân dân “như cá với nước”, đây là mối quan hệ máu thịt không thể tách rời, đặc biệt đối với đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Trong âm mưu “phi chính trị hóa quân đội”, các thế lực thù địch, phản động luôn tìm cách phá vỡ mối quan hệ mật thiết đó.

Việc thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa quân đội” hết sức tinh vi, ẩn giấu dưới những vỏ bọc mỹ miều như là những nghiên cứu, luận giải nhưng hết sức phản phản khoa học rồi tán phát trên không gian mạng. Chúng triệt để lợi dụng không gian mạng để kích động chống phá; lợi dụng không gian mạng để thực hiện chiến tranh tâm lý, gây hoang mang; lợi dụng các phương tiện truyền thông xã hội, đặc biệt là các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Youtube... để chống phá.

Cùng với các thế lực thù địch, phản động chống phá, một số tờ báo nước ngoài như BBC, RFI, VOA, RFA… với cái nhìn thiếu thiện chí, thường xuyên xuyên tạc tình hình Việt Nam, hình ảnh quân đội, công an nước ta. Điển hình là các phương tiện truyền thông này đã đăng nhiều bài viết, tổ chức cái gọi là “bàn tròn” với các đối tượng chống đối, phản động để chỉ trích, phê phán sự tham gia của quân đội và công an trong việc giải quyết các điểm nóng về an ninh, trật tự như vụ gây rối, chống người thi hành công vụ và giết người ở Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội).

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định sức mạnh quân đội

Nhìn lại sự ra đời, chiến đấu, trưởng thành và phát triển của lực lượng vũ trang, quân đội ta từ ngày đầu tiên khi thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời, có thể khẳng định ngay rằng âm mưu “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”, “phi chính trị hóa quân đội” dù thâm độc tới đâu song chắc chắn sẽ thất bại như những âm mưu, thủ đoạn chống phá chế độ ta của các thế lực thù địch, phản động. Khi giao nhiệm vụ thành lập đội quân chủ lực đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị Tổng chỉ huy đầu tiên của quân đội ta, là phải có chi bộ Đảng làm hạt nhân lãnh đạo. Và dưới sự lãnh đạo, họp bàn phương án tác chiến của chi bộ, đơn vị quân đội cách mạng đầu tiên đã làm nên những chiến thắng đầu tiên trận Phai Khắt, Nà Ngần.

Quá trình phát triển 76 năm qua với biết bao chiến thắng vang dội, chiến công chói lọi của lực lượng vũ trang, của quân đội ta đã khẳng định mạnh mẽ rằng, chính sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Ðảng là nhân tố quyết định sự trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của các lực lượng vũ trang. Và những chiến công, truyền thống anh hùng rất vẻ vang trong hơn 3/4 thế kỷ qua là minh chứng rõ nét nhất, thuyết phục nhất cho điều tất yếu khách quan này.

Đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng dựa trên nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cùng khát vọng độc lập, tự do của nhân dân ta đã cộng hưởng thành sức mạnh to lớn cho lực lượng vũ trang, quân đội ta, đủ sức chiến đấu và chiến thắng những đội quân xâm lược hùng mạnh nhất thế giới. Nhân tố chính trị - tinh thần được phát huy, nhân lên đã trở thành cội nguồn sức mạnh của quân đội ta, bảo đảm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng đối mặt với khó khăn, gian khổ, không ngại hy sinh, quyết chiến, quyết thắng mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Bài học sâu sắc từ sự sụp đổ của Liên Xô cho thấy, một quân đội mang bản chất giai cấp công nhân, hùng mạnh bậc nhất thế giới, từng giành chiến thắng vĩ đại trong cuộc chiến tranh Thế giới thứ 2, cứu nhân loại thoát khỏi nạn diệt chủng của chủ nghĩa phát xít nhưng đã thất thủ trước âm mưu “phi chính trị hóa”. Một lực lượng vũ trang, quân đội dù hùng mạnh đến đâu nhưng nếu bị phi chính trị hóa thì có thể làm sụp đổ cả một chế độ, làm tan rã một quốc gia hùng mạnh.

Âm mưu “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”, “phi chính trị hóa quân đội” vì thế hết sức thâm độc và nguy hiểm. Đấu tranh làm thất bại âm mưu thâm hiểm này là nhiêm vụ thường xuyên, liên tục song cũng luôn nóng bỏng và cấp bách, nhất là trước thềm Đại hội Đảng, nơi xem xét, quyết định những quyết sách, đường lối, chủ trương lớn vạch phương hướng phát triển cho đất nước ta, trong đó có lực lượng vũ trang, quân đội.

Tin cùng chuyên mục