Làm rõ thành tựu và hạn chế của Hiến pháp 1992

  • 20/03/2012 06:00
  • 0 bình luận
  • Phương Mai
  • In bài
ANTĐ - Hôm qua, 19-3, phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc tại Hà Nội. Trong ngày làm việc đầu tiên, UBTVQH đã cho ý kiến vào báo cáo Tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và báo cáo về một số nội dung cơ bản dự kiến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 lưu ý, các thành viên trong Ủy ban đánh giá cụ thể tình hình thi hành Hiến pháp năm 1992, chỉ rõ nguyên nhân của những kết quả đạt được, cũng như những bất cập, hạn chế. Đồng thời, liên hệ với Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH và những văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, việc tổng kết, đánh giá thi hành Hiến pháp 1992 được tiến hành rất nghiêm túc từ phía các cơ quan của Chính phủ, các đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội. 

Liên quan tới nội dung chất vấn hai Bộ trưởng (Nội vụ và Y tế) trong chương trình phiên họp, Chủ tịch Quốc hội cho biết, phiên chất vấn còn có sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan có liên quan để tham gia giải trình, trả lời chất vấn. Ngoài ra, hoạt động chất vấn, giải trình của các thành viên Chính phủ sẽ được tăng cường hơn tại các phiên họp của UBTVQH và các Ủy ban của Quốc hội.

Tin cùng chuyên mục