Lại sửa đổi Thông tư 36: Giãn lộ trình giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn

  • 24/08/2017 13:18
  • 0 bình luận
  • Hà Loan
ANTD.VN - Thay vì giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn về 40% vào năm 2018, thì Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo tỷ lệ này là 45% và sẽ giảm về 40% vào năm 2019.

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố để lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014. Đây là lần thứ hai Thông tư 36 được sửa đổi.

Trước đó, Thông tư 06/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2014/TT-NHNN đã quy định các giới hạn, tỷ lệ an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng với thay đổi chính nằm ở tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn và hệ số rủi ro đối với một số lĩnh vực. Theo đó, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn giảm từ 60% về 50% vào năm 2017 và 40% vào năm 2018.

Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn có thể chỉ giảm xuống 45% thay vì 40% vào năm 2018 như quy định tại Thông tư 06

Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn có thể chỉ giảm xuống 45% thay vì 40% vào năm 2018 như quy định tại Thông tư 06

Tại dự thảo sửa đổi lần này, lộ trình giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn một lần nữa được điều chỉnh. Theo đó, tỷ lệ này sẽ ở mức 45% vào năm 2018 và xuống mục tiêu 40% vào năm 2019 đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thay đổi lần này được thực hiện dựa trên cơ sở đánh giá tác động số liệu giám sát của NHNN và số liệu kinh tế vĩ mô, tình hình kinh tế các tháng đầu năm 2017, cũng như định hướng điều hành chính sách kinh tế vĩ mô của Chính phủ trong những tháng cuối năm. Trước đó, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2017, Thủ tướng cũng đã ra Nghị quyết giao NHNN xem xét, điều chỉnh mở rộng hạn mức tín dụng cho vay trung dài hạn của các tổ chức tín dụng.

Ngoài ra, với các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tham gia các chương trình, dự án theo chỉ đạo của Chính phủ, việc xác định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn cũng có đặc thù riêng.

Tin cùng chuyên mục