Kỳ vọng và tin tưởng lớn lao vào nhiệm kỳ Đại hội XIII

  • 01/02/2021 07:38
  • 0 bình luận
  • Hoàng Hà
  • In bài
ANTD.VN - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng hôm nay (1-2) bế mạc, khép lại hơn một tuần làm việc khẩn trương, sôi động, trách nhiệm, hoàn thành tốt đẹp toàn bộ chương trình đề ra, thông qua các Văn kiện trình Đại hội và bầu Ban chấp hành Trung ương khóa mới, nhằm vạch hướng đi lớn cho đất nước ta trong nhiệm kỳ 5 năm và xa hơn.
Kỳ vọng và tin tưởng lớn lao vào nhiệm kỳ Đại hội XIII ảnh 1

Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đưa ra những quyết sách và phương hướng lớn, định hướng cho sự phát triển của đất nước ta trong nhiệm kỳ 5 năm tới và xa hơn

“Chọn mặt gửi vàng” những nhân sự xứng đáng

Theo điều chỉnh Chương trình làm việc của Đại hội được thông qua, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII), hôm nay (1-2-2021), họp phiên bế mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia ở Thủ đô Hà Nội. Trong phiên bế mạc, Đại hội sẽ biểu quyết thông qua các Văn kiện trình Đại hội, đồng thời Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sẽ ra mắt Đại hội.

Trước đó, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 thành viên, trong đó có 180 Ủy viên Trung ương chính thức và 20 Ủy viên Trung ương dự khuyết. Tại Hội nghị lần thứ nhất ngày 31-1-2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã tiến hành bầu Bộ Chính trị gồm 18 thành viên. Tổng Bí thư khóa XII, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XIII.

Có thể nói, các nhân sự lãnh đạo chủ chốt được “chọn mặt gửi vàng” tại Đại hội XIII của Đảng đều là những cán bộ thực sự tiêu biểu của Đảng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác; có ý thức, trách nhiệm cao, kiến thức toàn diện; tích cực tham gia thảo luận, đóng góp, hoạch định đường lối, chính sách và sự lãnh đạo tập thể của Ban Chấp hành Trung ương. Đây là những cán bộ lãnh đạo có năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách, nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng đề ra, chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới ở lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công quản lý, phụ trách.

Những cán bộ được Đại hội XIII sáng suốt lựa chọn đều có năng lực dự báo, xử lý, ứng phó kịp thời, hiệu quả những tình huống đột xuất, bất ngờ; có khả năng làm việc độc lập. Đồng thời, có tố chất, năng lực lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược; có hoài bão, khát vọng đổi mới vì dân, vì nước. Đây cũng là những cán bộ đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp dưới trực tiếp và tương đương.

Có thể khẳng định, 1.587 đại biểu thay mặt cho hơn 5 triệu đảng viên của Đảng đã cân nhắc kỹ lưỡng, trách nhiệm để lựa chọn ra những nhân sự thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đủ sức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ to lớn, nặng nề được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong những năm tới.

Nhân dân kỳ vọng và tin tưởng

Cùng với công tác nhân sự, Đại hội XIII của Đảng đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung, chương trình đặt ra, Đại hội đã thảo luận sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn để đóng góp những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm nhằm hoàn thiện, thông qua các Văn kiện trình Đại hội.

Các Văn kiện được thảo luận, thông qua tại Đại hội XIII của Đảng bao gồm: Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Đại hội cũng thảo luận về Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Thế nên, Đại hội XIII không chỉ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng mà còn nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020. Từ đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (kỷ niệm tròn 100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Đại hội lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh nước ta đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực, nhưng cũng đang phải đối mặt với không ít thử thách khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó dự báo từ an ninh, chính trị cho tới kinh tế, xã hội, môi trường… mà điển hình là đại dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (Covid-19) đang hoành hành trên toàn cầu. Trong đó, nước ta sau thời gian dài không có trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng đã phát hiện những ổ dịch đáng lo ngại với các ca bệnh nhiễm virus SARS-CoV-2 biến thể mới ở Anh.

Hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đưa ra những định hướng lớn với tầm nhìn xa hơn đến giữa thế kỷ XIII. Theo đó, hướng tới đích lớn đưa nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào dịp tròn 100 năm thành lập nước vào năm 2045.

Nhân dân cả nước kỳ vọng và tin tưởng những quyết sách lớn, đúng đắn mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng vạch ra cùng một đội ngũ cán bộ lãnh đạo xứng đáng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự đổi mới và phát triển, hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu của từng thời kỳ để hướng tới hoàn thành sứ mệnh được giao phó vào giữa thế kỷ XXI này. Kỳ vọng và tin tưởng, với sự chuẩn bị chặt chẽ và kỹ lưỡng, những cán bộ được chọn ở cấp chiến lược của Đảng sẽ luôn xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng rất lớn của Nhân dân. Nhân dân ta tin tưởng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ là tập thể đoàn kết, có ý chí và khát vọng đưa đất nước phát triển; thống nhất giữa ý chí và hành động, quyết tâm đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống; phát huy trí tuệ, không ngừng đổi mới và đột phá trong hành động.

Tin cùng chuyên mục