• Ngắm những hình ảnh quý "Ký ức Hà Nội"

    Ngắm những hình ảnh quý "Ký ức Hà Nội"

    ANTĐ - Từ ngày 30-12-2015 đến 4-1-2016, lần đầu tiên, chương trình “Ký ức Hà Nội” tái hiện lại các nét văn hóa Hà Nội xưa một cách tương đối toàn diện sẽ diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long. Tại đây trưng bày những bức ảnh quý về Hà Nội xưa, nơi lưu giữ đến ngày ngay những giá trị hồn cốt của Hà Nội...