Kỳ tích vĩ đại

  • 06/06/2011 09:40
  • 0 bình luận
  • (Theo TTXVN)
  • In bài
Ngày 5-6, Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ TP Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, nằm trong khu vực thương cảng Sài Gòn năm xưa, là nơi Bác lên tàu bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước vào ngày 5-6-1911.

Kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước:

Kỳ tích vĩ đại

Ngày 5-6, Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ TP Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, nằm trong khu vực thương cảng Sài Gòn năm xưa, là nơi Bác lên tàu bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước vào ngày 5-6-1911.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; Chủ tịch UBTƯMTTQVN Huỳnh Đảm; cùng lãnh đạo một số bộ, ngành và TP Hồ Chí Minh; các vị lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sỹ trí thức, đại diện các tôn giáo, dân tộc, các tầng lớp nhân dân thành phố mang tên Bác.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải ôn lại sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc, cách nay tròn 100 năm, ngày 5-6-1911, Sài Gòn - Gia Định tiễn người thanh niên Việt Nam 21 tuổi Nguyễn Tất Thành, với tên Văn Ba, rời cảng Sài Gòn đi ra nước ngoài để thực hiện khát vọng tìm đường cứu dân, cứu nước. Đó là một ý định cách mạng và táo bạo, thể hiện tư tưởng đổi mới, cả tầm nhìn và hành động, báo hiệu sự xuất hiện thiên tài ở bậc vĩ nhân của Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Diễn văn cũng nêu rõ: Từ chủ nghĩa yêu nước chân chính, Bác đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, chân lý của thời đại; từ người yêu nước trở thành Người chiến sỹ cộng sản, tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo, phát triển học thuyết Mác - Lênin phù hợp với hoàn cảnh lịch sử của đất nước ta, xác lập đường lối cứu nước đúng đắn để thực hiện.

Đó là cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân do Đảng Cộng sản, đội tiên phong của giai cấp công nhân lãnh đạo, nhằm đánh đổ đế quốc và phong kiến tay sai, giành độc lập dân tộc, tiến tới thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản ở nước ta. Cuộc hành trình tìm đường cứu nước của Bác đã tạo nên những bước ngoặt lớn của cách mạng Việt Nam, đã làm thay đổi chiều hướng phát triển của lịch sử, thay đổi số phận của cả dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX, đồng thời in dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử thế giới hiện đại. Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự gắn bó máu thịt với Đảng, với dân tộc và nhân dân mình, đã làm nên kỳ tích vĩ đại đó.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nhấn mạnh, 100 năm đã qua kể từ ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước nhưng ý nghĩa to lớn của sự kiện ấy vẫn còn nguyên giá trị. Dịp kỷ niệm này đúng vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang khẩn trương nghiên cứu, học tập và sớm đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đi vào cuộc sống; đó là việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 Tự hào là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi đầu cuộc hành trình ra đi tìm đường cứu nước và là thành phố vinh dự mang tên Người, Đảng bộ và nhân dân thành phố luôn tâm nguyện và vững bước trên con đường Người đã chọn; kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tăng cường đoàn kết, đưa thành phố và đất nước phát triển nhanh và bền vững.

(Theo TTXVN)

Tin cùng chuyên mục