Kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1-8-1930/1-8-2016): Năng động, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

  • 01/08/2016 07:51
  • 0 bình luận
  • Phương Mai
  • In bài
ANTĐ - Hôm nay 1-8, là Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng. Trong suốt 86 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành, Đảng ta luôn coi công tác tuyên giáo là mặt trận hàng đầu, là một bộ phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ hoạt động; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng và chế độ. 

Cùng với chiều dài lịch sử 86 năm của ngành tuyên giáo, các thế hệ cán bộ tuyên giáo Thủ đô Hà Nội đã không ngừng nỗ lực, phát huy truyền thống; năng động, sáng tạo, từng bước đổi mới nhận thức, phương pháp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh hiện đại trong giai đoạn hội nhập quốc tế.

Luôn bám sát tình hình thực tế, ngành tuyên giáo Thủ đô đã chủ động tham mưu, chỉ đạo tổ chức tốt việc thực hiện kế hoạch; triển khai nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, góp phần tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân và tạo tiền đề quan trọng đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Tin cùng chuyên mục