Kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội khóa XV: Nhiều nội dung quan trọng được người dân quan tâm

  • 05/12/2018 07:59
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Hôm nay (5-12) kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội khóa XV bước sang ngày làm việc thứ hai với nhiều nội dung quan trọng; trong đó có việc kiện toàn chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP.
Kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội khóa XV: Nhiều nội dung quan trọng được người dân quan tâm

Dự kiến, trong ngày làm việc thứ hai, UBND Thành phố sẽ trình HĐND Thành phố thảo luận và quyết nghị những nội dung về: tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2019; đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018; đồ án Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tiếp đó, Thường trực HĐND trình HĐND Thành phố sẽ thảo luận và quyết nghị về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2019 của HĐND khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021; kiện toàn chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố.

Trong phiên làm việc buổi chiều, UBND Thành phố trình HĐND Thành phố về việc sửa đổi các Nghị quyết của HĐND Thành phố triển khai Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công; cho ý kiến, phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố; thảo luận và quyết nghị về các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội.

Tiếp theo, UBND Thành phố báo cáo HĐND Thành phố về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Cùng đó, UBND Thành phố trình HĐND Thành phố thảo luận và quyết nghị về quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố, gồm: Nội dung, mức chi và nguồn kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác của thành phố Hà Nội; Mức hỗ trợ hàng năm đối với các Ban Liên lạc tù chính trị trên địa bàn thành phố Hà Nội; chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội về chế độ điều dưỡng đối với người có công với cách mạng từ 80 tuổi trở lên thực hiện 2 năm một lần, trong năm không thực hiện chính sách điều dưỡng của Trung ương và một số nội dung khác...

Tin cùng chuyên mục