Kỳ họp thành công trên mọi phương diện

  • 30/11/2013 06:50
  • 0 bình luận
  • Hồng Tuấn (Thực hiện)
  • In bài
ANTĐ - Kết thúc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, phóng viên ANTĐ đã trao đổi với ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội một số vấn đề về kỳ họp quan trọng này.

- Ông đánh giá như thế nào về kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII?

- Đây là một kỳ họp rất thành công trên mọi phương diện. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua Hiến pháp sửa đổi năm 1992, đã thông qua Luật Đất đai sửa đổi. Những nội dung này rất quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. Ngoài ra, trong quá trình giám sát tại kỳ họp này, Quốc hội được Chính phủ kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn của Quốc hội tại các kỳ họp thứ 3, 4 và 5 - Quốc hội khóa XIII. Đây là sự đổi mới chưa có tiền lệ, thể hiện tinh thần nêu cao ý thức, trách nhiệm của các Bộ trưởng, các cơ quan của Chính phủ với việc thực hiện lời hứa trước Quốc hội. Điều này chứng tỏ Quốc hội ngày càng nâng cao vị trí, vị thế.

- Theo ông, đâu là “điểm nhấn” tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII được các ĐBQH tâm đắc nhất?

- Tâm đắc nhất là việc Quốc hội đã thông qua bản Hiến pháp sửa đổi năm 1992 với kết quả 97,59%. Đây là một kết quả ấn tượng, thể hiện rõ ý chí, nguyện vọng của nhân dân, được ĐBQH là người đại diện đã thực hiện đúng tâm nguyện của mọi người dân, hợp ý Đảng, lòng dân. Đây là một kỳ họp cuối năm nên các ĐBQH đều rất bận rộn. Dù vậy, các ĐBQH làm việc với tinh thần tập trung rất cao, đem hết tâm sức của mình để đóng góp cho sự thành công của kỳ họp và thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Mỗi vị ĐBQH đều đã đem hết tâm huyết, nhiệt tình để thực hiện trách nhiệm trước nhân dân.

- Để chuyển lời hứa của các Bộ trưởng, trưởng ngành thành hiện thực, cần phải có chế tài như thế nào?

- Nghị quyết của Quốc hội chính là chế tài. Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng, trưởng ngành có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết của Quốc hội. Các vị đều đã cam kết một số vấn đề cần thực hiện và những nội dung này được đưa vào Nghị quyết, trình Quốc hội thông qua và thực hiện việc giám sát.

Tin cùng chuyên mục