Kỳ họp Quốc hội tháng 5 tới có số ngày làm việc ngắn nhất trong nhiều khóa

  • 17/04/2018 14:15
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTD.VN -Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 diễn ra vào tháng 5 tới đây là 19 ngày, ngắn nhất trong nhiều khoá vừa qua.
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thông tin về chương trình kỳ họp thứ 5

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thông tin về chương trình kỳ họp thứ 5

Sáng nay, 17-4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 5 của Quốc hội dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2019.

Báo cáo về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 5, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Quốc hội dự kiến họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 21-5, dự kiến bế mạc vào 14-6-2018. Tổng thời gian làm việc dự kiến của Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 là 19 ngày.

Đây là kỳ họp có nội dung ngắn nhất trong nhiều khoá gần đây. Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, lý do chủ yếu là có nhiều dự án luật dự kiến được cho ý kiến tại kỳ họp này nhưng đã rút khỏi chương trình.

Cụ thể, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 9 dự án luật và 1 nghị quyết, cho ý kiến 9 dự án luật khác.

4 dự án Luật được rút ra khỏi dự kiến chương trình là Luật Hành chính công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường và Luật Dân số để tiếp tục hoàn thiện; Rút các báo cáo công tác của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng sẽ xem xét các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018 (trong đó có kết hợp thảo luận báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017) và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Tại kỳ họp, Quốc hội cũng nghe báo cáo giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016; xem xét, thông qua các Nghị quyết về chương trình giám sát và việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2019.

Một điểm mới đáng chú ý nữa tại kỳ họp thứ 5 tới đây, Quốc hội sẽ cải tiến một bước việc “chất vấn và trả lời chất vấn” của các ĐBQH với các Bộ trưởng, ĐBQH nêu chất vấn ngắn gọn, rõ ý, không quá 1 phút/1 lần. Sau 3 người hỏi thì người bị chất vấn trả lời câu hỏi của đại biểu không quá 3 phút/1 lần.

Tin cùng chuyên mục