Kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc

  • 31/12/2014 07:49
  • 0 bình luận
  • Hùng Anh
  • In bài
ANTĐ - Hôm qua (30-12), Văn phòng Thành ủy Hà Nội đã tổ chức tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2014 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2015. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó  Bí thư Thường trực Thành ủy  Hà Nội Nguyễn Công Soái khẳng định: “Trong năm qua, văn phòng cấp ủy các cấp đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, trách nhiệm, làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo thực hiện hiệu quả các chương trình công tác. Các vấn đề, nội dung được lựa chọn, bàn bạc rất trúng, đúng và bám sát đòi hỏi từ thực tiễn. Chất lượng công tác tham mưu, phục vụ có nhiều tiến bộ”. Về nhiệm vụ năm 2015, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị: “Văn phòng cấp ủy các cấp cần chủ động tham mưu giúp Thường trực Thành ủy, Thường trực các cấp ủy thực hiện chỉ đạo nhiệm vụ chính trị có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát, hiệu quả. Kịp thời điều chỉnh, bổ sung các chương trình làm việc, vấn đề quan trọng mới phát sinh để bàn bạc, xử lý các vấn đề, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Phải làm tốt công tác dự báo, nắm bắt tình hình cơ sở, lắng nghe ý kiến phản biện, góp ý tích cực của tổ chức, đảng viên và nhân dân, giúp cấp ủy giải quyết các vấn đề bức xúc...”. 

Tin cùng chuyên mục