Kinh tế Hà Nội tăng trưởng 9,24%

  • 23/12/2015 06:26
  • 0 bình luận
  • Vân Hằng
  • In bài
ANTĐ - Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, ước tính, năm 2015, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 9,24% so cùng kỳ năm trước.

Trong đó, giá trị tăng thêm ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,47% (đóng góp 0,11% vào mức tăng chung của GRDP). Giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp, xây dựng tăng 9,11% (đóng góp 3,79% vào mức tăng chung).

Ngành dịch vụ tăng 9,91%, đóng góp 5,34% vào mức tăng chung nhờ thành phố đã triển khai các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh... Tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ tăng 11,7%, trong đó, bán lẻ tăng 11,5%. Hoạt động du lịch đạt kết quả khá. 

Tin cùng chuyên mục