Xem xét giảm phí đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

0 Hà Loan
ANTD.VN - Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân có thể sẽ được giảm 50% mức phí quy định hiện hành.

Đây là một trong những loại phí mà Bộ Tài chính đang xem xét giảm theo đề nghị của Bộ Công an. 

Cụ thể, thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, Bộ Công an đã có công văn gửi Bộ Tài chính rà soát, đề xuất điều chỉnh giảm mức thu phí, lệ phí để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Công an, Bộ Tài chính đã xây dựng và đang xin ý kiến về dự thảo thông tư quy định mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy, lệ phí cấp căn cước công dân.

ảnh 1

Phí đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân có thể sắp được giảm 50%

Theo dự thảo Thông tư, mức thu nộp lệ phí cấp Căn cước công dân sẽ giảm như sau:

Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân cũng sẽ được giảm 50% mức phí quy định tại Điều 4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC.

Như vậy, nếu chiếu theo Thông tư 59/2019/TT-BTC thì mức phí cấp căn cước công dân mới theo dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính sẽ như sau:

Công dân chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số sang cấp căn cước công dân sẽ nộp phí 15.000 đồng/thẻ Căn cước công dân.

Mức thu phí đổi thẻ Căn cước công dân khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhận dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ khi công dân có yêu cầu sẽ là 25.000 đồng/thẻ Căn cước công dân.

Mức thu phí cấp lại thẻ căn cước công dân khi bị mất thẻ căn cước công dân, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam sẽ là 35.000 đồng/thẻ căn cước công dân.

Đối với các loại phí liên quan đến phòng cháy chữa cháy, dự thảo thông tư quy định tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho cơ quan có thẩm quyền sẽ được giảm 50% mức thu phí quy định tại Biểu phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy ban hành kèm theo Thông tư số 227/2016/TT-BTC.

Như vậy, các loại phí mới áp dụng theo đề xuất của Bộ Tài chính sẽ như sau: phí kiểm định máy bơm chữa cháy sẽ giảm còn 200.000 đồng/cái; phí kiểm định vòi chữa cháy sẽ giảm còn 100.000 đồng/cuộn; kiểm định thang chữa cháy sẽ giảm còn 150.000 đồng/cái; bình chữa cháy sẽ giảm còn 225.000 đồng/cái; phí kiểm định sơn chống cháy, chất ngâm tẩm chống cháy sẽ giảm xuống còn 400.000 đồng/kg…

Nếu được thông qua, các quy định giảm phí, lệ phí này sẽ được áp dụng kể từ ngày ký Thông tư đến hết năm 2020. Từ 1/1/2021 sẽ áp dụng biểu phí hiện hành.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top