WB hỗ trợ 150 triệu USD mở rộng lưới điện nông thôn Việt Nam

0 Phạm Huyền
(ANTĐ) - Hôm qua, 4-11, Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký hiệp định tín dụng trị giá 150 triệu USD.

WB hỗ trợ 150 triệu USD mở rộng lưới điện nông thôn Việt Nam

(ANTĐ) - Hôm qua, 4-11, Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký hiệp định tín dụng trị giá 150 triệu USD.

Tổn thất điện năng trên lưới điện nông thôn của Việt Nam còn cao
Dự án nhằm mục đích cải thiện cung cấp điện trung thế đến một số công ty phân phối và bán lẻ điện thông qua việc cải tạo và tăng cường năng lực phân phối điện của hệ thống đường dây hiện có, xây dựng thêm các trạm điện và chuẩn hóa các trạm điện này tới 22, 35 và 110kV.

Điều này có thể giúp các trạm điện đáp ứng hiệu quả hơn nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng, cung cấp điện nhiều và ổn định hơn cho các hộ sản xuất, kinh doanh đồng thời giảm thất thoát điện năng. Được biết, tổn thất điện năng trên lưới điện nông thôn của Việt Nam rất cao, có nơi lên tới  30-40%.               

Phạm Huyền

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top